Kon Tum ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, ngày 10/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum...

Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT năm 2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành), ngày 09/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đoàn Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Hưng Yên...

Kiểm tra tình hình cung cấp DVC trực tuyến tại tỉnh Hưng Yên: Cần đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến

Ngày 09/8/2018, trong Chương trình làm việc của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Hưng Yên, Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban Điều hành đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện Văn Lâm và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên...

Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 ...

Hà Tĩnh tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 17/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10114300