Ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thiếu kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT, khó khăn trong việc xây dựng các CSDL chuyên ngành 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BĐHƯDCNTT ngày 02/04/2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành), để chuẩn bị cho Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 25/5/2018, Cục Tin học hóa đã phối hợp với Trung tâm CNTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế hoạt động ứng dụng CNTT tại Tổng cục Thể dục thể thao và Cục Nghệ thuật biểu diễn...

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BĐHƯDCNTT ngày 02/04/2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành), để chuẩn bị cho Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 25/5/2018, Cục Tin học hóa đã phối hợp với Trung tâm CNTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế hoạt động ứng dụng CNTT tại Tổng cục Thể dục thể thao và Cục Nghệ thuật biểu diễn. Tham dự Đoàn kiểm tra, đại diện các đơn vị liên quan có Ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Đoàn, Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cán bộ liên quan thuộc các đơn vị.

Đoàn kiểm tra làm việc với Tổng cục Thể dục thể thao – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ảnh: Cục Tin học hóa)

Sau khi kiểm tra tại các đơn vị trên, Cục Tin học hóa đã có buổi làm việc với Trung tâm CNTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đánh giá, làm rõ một số nội dung cũng như xác định những tồn tại, khó khăn thực tế trong hoạt động ứng dụng CNTT tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Căn cứ kết quả làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận một số kết quả ứng dụng CNTT như sau:

Tại Tổng cục Thể dục thể thao

a) Kết quả đạt được

Hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính đã đạt được một số kết quả như sau:

Về Cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC): Tổng cục Thể dục thể thao đã xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://www.tdtt.gov.vn được duy trì, cập nhật thường xuyên. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều được cung cấp trên Trang thông tin điện tử (thành phần hồ sơ, trình tự, mẫu văn bản, thời hạn giải quyết,…).

Về Cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến: Tổng cục Thể dục thể thao đã cung cấp 03 DVC trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về Ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành: Tổng cục Thể dục Thể thao có triển khai hệ thống thư điện tử riêng, đã cấp gần 300 hộp thư cho CBCC, các liên đoàn, hiệp hội Thể dục thể thao. Các hộp thư đã cấp được thường xuyên sử dụng. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được xây dựng, khai thác sử dụng quản lý quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, báo cáo, thống kê.

Về Xây dựng các hệ thông thôn tin (HTTT), cơ sở dữ liệu (CSDL): Tổng cục Thể dục thể thao đã triển khai, xây dựng một số HTTT, CSDL như: Hệ thống thông tin quản lý (phân hệ quản lý nhân sự, dự án, tài chính; phân hệ quản lý chương trình thi đầu thể thao thành tích cao, lịch thi đấu, kết quả thi đấu; phân hệ thể thao quần chúng,...); các CSDL chuyên môn như: CSDL Luật thi đấu các môn thể thao, CSDL thành tích thi đấu thể thao, CSDL thể thao quần chúng, CSDL cán bộ, công chức.

Về Công tác bảo đảm an toàn thông tin: Công tác bảo đảm an toàn thông tin được ưu tiên, Trung tâm Tích hợp dữ liệu được ưu tiên, trang bị các giải pháp, thiết bị bảo đảm an toàn; máy tính của cán bộ, công chức được cài đặt phần mềm chuyên dụng chống, diệt virus.

b) Một số khó khăn, vướng mắc

Hạ tầng kỹ thuật CNTT được đầu tư từ nhiều năm, đã hỏng hóc, xuống cấp chưa được đầu tư nâng cấp (máy tính cho CBCC, hệ thống máy chủ, thiết bị mạng) khó đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Việc khai thác, sử dụng các HTTT, CSDL đã xây dựng phục vụ chuyên môn còn hạn chế; tỷ lệ văn bản điện tử được sử dụng còn thấp.

Chưa thu hút, giữ được nhân lực CNTT có trình độ cao do chính sách thu hút, đãi ngộ chưa ưu tiên nhân lực CNTT.

Đầu tư cho tin học hóa quản lý hành chính còn nhiều hạn chế.

Tại Cục Nghệ thuật biểu diễn

a) Kết quả đạt được

Về Cung cấp thông tin hoạt động, giải quyết TTHC: Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://cucnghethuatbieudien.gov.vn. Trang thông tin có cung cấp thông tin về giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (thành phần hồ sơ, trình tự, mẫu văn bản, thời hạn giải quyết,…).

Về Cung cấp DVC trực tuyến: Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tham gia cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với 10 TTHC thuộc thẩm quyền của Cục.

Về Ứng dụng trong công tác điều hành, tác nghiệp điện tử: cán bộ, công chức của Cục đã được cấp tài khoản (29 tài khoản) và tham gia xử lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VOffice của Bộ. Đã thực hiện đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua môi trường mạng khi đăng ký lịch làm việc Lãnh đạo Bộ.

Về Xây dựng, khai thác các CSDL: Cục Nghệ thuật biểu diễn đã xây dựng CSDL bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam và bài hát do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác được phép phổ biến.

b) Một số khó khăn, vướng mắc

Cung cấp DVC trực tuyến chưa phát huy hiệu quả do người dân, doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng dịch vụ điện tử mà thường gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (03/10 dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến).

Kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT rất hạn chế; không có kinh phí xây dựng các HTTT, CSDL chuyên ngành; hạ tầng CNTT cũ, thiếu đồng bộ.

Cục chưa có cán bộ chuyên trách CNTT nên bố trí cán bộ văn phòng làm kiêm nhiệm.

Ngoài các kết quả đạt được, một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động ứng dụng CNTT, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại, chưa thực hiện đúng các quy định về hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để tổng hợp, báo cáo Ban Điều hành tại buổi làm việc của Ban Điều hành với Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Nguyễn Thanh Thảo

 

685 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 36
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 36
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10566379