Ứng dụng CNTT tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được triển khai nhưng còn rời rạc, thiếu đồng bộ 

Ngày 05/6/2018, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử.

Ngày 05/6/2018, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử.

Tham dự buổi làm việc về phía Đoàn Kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Ban Điều hành làm Trưởng Đoàn, đại diện Lãnh đạo đơn vị thuộc các cơ quan: Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng …. và đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu kết luận (Ảnh: Cục Tin học hóa)

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Bộ Y tế và báo cáo công tác ứng dụng CNTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban Điểu hành đã báo cáo đánh giá công tác ứng dụng CNTT tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó về cơ bản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) đã nỗ lực, triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg, Nghị quyết 36a/NQ-CP, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, Quyết định số 846/QĐ-TTg, …

Bộ VHTT&DL đã ban hành Kế hoạch 5 năm và hàng năm theo quy định tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; xây dựng, duy trì vận hành Cổng Thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: http://bvhttdl.gov.vn và đã được duy trì, cập nhật thường xuyên. Cổng Thông tin có nội dung phù hợp quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP. Thông tin về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được đăng tải đầy đủ về thông tin, quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu biểu, thời gian giải quyết,… Bộ VHTT&DL đã triển khai cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tập trung tại một địa chỉ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, đã cung cấp 36 DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số 89 thủ tục hành chính (tương đương 40% TTHC). Hệ thống DVC trực tuyến của Bộ đã kết nối với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, điều này giúp ích cho người dân và doanh nghiệp rất nhiều trong việc thực hiện TTHC với các cơ quan của Bộ.

Bộ VHTT&DL đã xây dựng, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung của Bộ và đã thực hiện kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ tạo thành hệ thống văn bản gửi, nhận thông suốt từ cấp chuyên viên lên tới Chính phủ. Hiện nay, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 30%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 65%,..

Ngoài các kết quả đạt được cơ bản trên, hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số tồn tại, hạn chế nhất định như chưa ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg, nhiều đơn vị chưa tích hợp Trang thông tin điện tử lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ triển khai nhiều CSDL nhưng rời rạc, chưa có sự kế thừa, chia sẻ dữ liệu. Số lượng DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ điện tử hạn chế (8/36 dịch vụ), một số dịch vụ phát sinh rất ít hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ văn bản đi/văn bản đến trên môi trường điện tử thấp, chưa chú trọng ứng dụng chữ ký số chuyên dùng,…

Sau khi đại diện Đoàn Kiểm tra đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế đã có thông tin trao đổi làm rõ và đề nghị các đơn vị trong Bộ tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Đoàn Kiểm tra ghi nhận những nỗ lực, kết quả ứng dụng CNTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử. Kiến nghị Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, chỉ đạo xây dựng, ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến, quan tâm và chỉ đạo các đơn vị liên quan ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ như: xây dựng các HTTT, CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, cung cấp DVC trực tuyến; tin học hóa nghiệp vụ hành chính, đặc biệt là kinh phí duy trì, vận hành các hệ thống đã được đầu tư để đảm bảo tính thông suốt và liên tục. Kịp thời động viên, khuyến khích lực lượng cán bộ CNTT tại các đơn vị của Bộ để thu hút, duy trì nguồn nhân lực CNTT. Trong đó, cần lưu ý gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT với cải cách hành chính và công tác bảo đảm an toàn thông tin.

 

Nguyễn Thanh Thảo

606 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10566301