Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTT và DL): đơn vị điển hình trong chủ động triển khai kết nối mạng thông tin với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ trong cải cách hành chính là cung cấp dịch vụ công cho người dân, để các dịch vụ này được rõ ràng, minh bạch, đồng thời để người dân được tiếp cận thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ trong cải cách hành chính là cung cấp dịch vụ công cho người dân, để các dịch vụ này được rõ ràng, minh bạch, đồng thời để người dân được tiếp cận thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí. Để góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức, ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây là bước tiến mới trong cải cách hành chính ở Việt Nam so với thực tế hiện nay.

Các biện pháp cải cách TTHC đang được thực hiện tại các cơ quan hành chính gồm: các mô hình ‘Một cửa’, ‘Một cửa liên thông’, ‘Trung tâm hành chính’, “Cổng dịch vụ công trực tuyến”,…và đa số người dân và tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải trực tiếp đến cơ quan thực hiện TTHC để nộp hồ sơ, lệ phí và nhận kết quả giải quyết TTHC. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thể hiện một bước đi quan trọng trong cải cách hành chính, hướng tới phục vụ người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận được các cơ quan nhà nước, xử lý giải quyết các TTHC nhanh nhất, thuận tiện nhất, đảm bảo ngăn ngừa các hành vi tiêu cực khác trong quá trình cải cách hành chính tại Việt Nam.

Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng 1 trong 3 dịch vụ: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; Nhận kết quả giải quyết TTHC; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoặc tại địa chỉ tổ chức, cá nhân yêu cầu mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thực hiện TTHC.

Để triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg được hiệu quả, việc kết nối mạng thông tin giữa hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đóng một vai trò quan trọng. Việc kết nối mạng thông tin giữa hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm trao đổi thông tin về nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, thông tin về thành phần hồ sơ TTHC, thông tin liên hệ của người thực hiện và nhận kết quả giải quyết TTHC và thông tin liên quan đến trạng thái xử lý, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có thể thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho, thời gian vừa qua Cục Tin học hóa đã tổ chức các cuộc họp, hướng dẫn các đơn vị chuyên trách về CNTT của một số Bộ (Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ) và Sở TTTT thành phố Hải Phòng để thực hiện việc kết nối mạng thông tin giữa hệ thống thông tin của các cơ quan với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT.

Qua việc hướng dẫn các đơn vị chuyên trách về CNTT của một số Bộ, Sở TTTT thành phố Hải Phòng thực hiện kết nối mạng thông tin thời gian vừa qua, Cục Tin học hóa nhận thấy việc kết nối mạng thông tin giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan giải quyết TTHC với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được các cơ quan hoan nghênh, sẵn sàng phối hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT, tuy nhiên, tiến độ còn chậm, do các nguyên nhân chính như sau:

- Việc thực hiện kết nối mạng thông tin có quy mô rộng khắp trên toàn quốc, do đó, khối lượng công việc triển khai là rất lớn;

- Các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước đa dạng, chưa chuẩn hóa về giao diện kết nối, dẫn đến phải chỉnh sửa phần mềm, bổ sung tính năng kết nối, trong khi, kinh phí chi cho việc chỉnh sửa phần mềm, bổ sung tính năng kết nối chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai kết nối mạng thông tin trên diện rộng;

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của một số địa phương, cơ quan đơn vị còn hạn chế, khó khăn nên chưa đáp ứng được yêu cầu của việc kết nối mạng thông tin để thực hiện tiếp nhận, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua cũng có một số đơn vị đã tích cực triển khai thử nghiệm kết nối mạng thông tin với những kết quả ban đầu đáng ghi nhận. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị điển hình hơn cả là Trung tâm CNTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là đơn vị hoàn thành triển khai thử nghiệm kết nối cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg theo Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT với thời gian nhanh nhất.

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong triển khai nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao cho, Trung tâm CNTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện kết nối mạng thông tin ngay sau buổi làm việc đầu tiên với Cục Tin học hóa và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (ngày 10/11/2017). Với tinh thần chủ động, tích cực cao, kết quả là việc thử nghiệm kết nối mạng thông tin đã hoàn thành trong vòng 5 ngày làm việc (trước ngày 17/11/2017).

Với kết quả này, Trung tâm CNTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chứng minh tính khả thi của phương án kết nối, giúp Cục Tin học hóa hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật kết nối, làm cơ sở để có thể triển khai mang tính rộng khắp trên cả nước. Bên cạnh đó, kết quả này còn thể hiện sự khích lệ, động viên đối với các cơ quan khác trong thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QD-TTg. Và trên hết, thời gian tới, người dân, doanh nghiệp, tổ chức có thể sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện TTHC do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tại địa chỉ http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/Public/Views/TrangChu.aspx.

Trần Quốc Tuấn

11101 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 74
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 74
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10569266