TỔNG HỢP MÃ ĐỊNH DANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 1 

Nhóm 1: Các cơ quan Đảng

- Văn phòng Trung ương;

- Các Ban của Đảng, các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản)

Nhóm 2: Văn phòng Chủ tịch nước

Nhóm 3: Nhóm các cơ quan Quốc hội

- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban, Ban, Hội đồng Dân tộc, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, các cơ quan, đơn vị khác thuộc Quốc hội;

Nhóm 4: Tòa án Nhân dân tối cao

Nhóm 5: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Tải về)

Nhóm 6: Kiểm toán Nhà nước

Nhóm 7: Nhóm các cơ quan Chính phủ

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Thông tấn xã Việt Nam (Tải về);

- Các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chính phủ quản lý;

- Các trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chính phủ quản lý;

- Các cơ quan, đơn vị khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chính phủ quản lý.

Nhóm 8: các cơ quan, đơn vị ở địa phương

- Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. UBND tỉnh Bắc Kạn (Tải về);

2. UBND tỉnh Bình Thuận (Tải về);

3. UBND tỉnh Gia Lai (Tải về);

4. UBND thành phố Hải Phòng (Tải về);

5. UBND tỉnh Long An (Tải về);

6. UBND tỉnh Phú Thọ (Tải về);

7. UBND tỉnh Quảng Ninh (Tải về);

8. UBND tỉnh Thái Bình (Tải về);

9. UBND tỉnh Cao Bằng (Tải về);

10. UBND tỉnh Sơn La (Tải về);

11. UBND tỉnh Hà Giang (Tải về); 

12. UBND tỉnh Hòa Bình (Tải về); 

13. UBND tỉnh Lâm Đồng (Tải về); 

14. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Tải về); 

15. UBND tỉnh Đồng Nai (Tải về);

16. UBND tỉnh Bình Định (Tải về);***

17. UBND tỉnh Hà Nam (Tải về);***

18. UBND tỉnh Lai Châu (Tải về);***

19. UBND tỉnh Đồng Nai (Tải về);***

20. UBND tỉnh Sóc Trăng (Tải về);***

21. UBND tỉnh Tiền Giang (Tải về)***

Nhóm 9: Các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Hội Nông dân Việt Nam.

Nhóm 10: Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Trung ương khác

 

Ghi chú: Dấu *** được hiểu là được cập nhật mới nhất.

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

624 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 17
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 17
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9748630