Tỉnh Trà Vinh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh làm căn cứ xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020...

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh làm căn cứ xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020; Căn cứ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0 và Văn bản Hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo các Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 và số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015, ngày 11/6/2018 UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh.

          Theo đó, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh có một số nội dung như sau:

          Mục tiêu tổng quát

          Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tăng cường khả năng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại cơ sở hạ tầng; tăng cường khả năng giám sát. Đánh giá đầu tư, đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lắp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần của hệ thống thông tin tại tỉnh Trà Vinh.

          Mục tiêu cụ thể

          Xác định lộ trình và kế hoạch tổng quát trong việc triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh;

          Hỗ trợ lập mục tiêu, chương trình, kế hoạch triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương;

          Cung cấp thông tin đầu vào phục vụ thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công các dự án công nghệ thông tin, lựa chọn giải pháp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng, xác định dự án, hạng mục CNTT cần ưu tiên triển khai tại địa phương;

          Hỗ trợ xác định nội dung đầu tư phù hợp, tránh đầu tư trùng lặp giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT, giảm chi phí mua sắm cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm, vận hành các hệ thống CNTT.

          Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh bao gồm những thành phần: đối tượng sử dụng; kênh truy cập; dịch vụ Cổng thông tin điện tử; dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Tỉnh Trà Vinh sẽ dùng chung các cơ sở dữ liệu do một số Bộ, ngành triển khai và đề xuất kết nối với các Bộ, ngành về các cơ sở dữ liệu dùng chung này trong khung kiến trúc, cụ thể như sau:

Các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung đề xuất kết nối với Bộ, ngành

Stt

Tên CSDL dùng chung

Cơ quan chủ quản CSDL quốc gia/Bộ, ngành triển khai tương ứng

1

CSDL về dân cư

Bộ Công an

2

CSDL về đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

CSDL về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

CSDL về hộ tịch

Bộ Tư pháp

5

CSDL về thuế

Tổng Cục thuế

6

CSDL về đăng kiểm phương tiện

Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kiểm)

7

CSDL về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

8

 CSDL về đăng ký phương tiện

Bộ Công an

9

CSDL về lý lịch tư pháp

Bộ Tư pháp

10

CSDL về hộ chiếu phổ thông

Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh)

11

CSDL về thông quan điện tử

Tổng cục Hải quan

12

CSDL về báo cáo tài chính

Tổng cục Thuế

13

CSDL về người có công

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

14

CSDL về cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Lộ trình triển khai

Giai đoạn I (từ năm 2018): Xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ Chính quyền điện tử tỉnh; nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh; xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh; tư vấn đào tạo kiến trúc.

Giai đoạn II (từ năm 2020): Xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh; xây dựng hệ thống an toàn thông tin; xây dựng hệ thống EAMS.

Giai đoạn III (từ năm 2022): Tư vấn đào tạo kiến trúc (tiếp tục); nâng cấp hệ thống thư điện tử; trang bị cơ sở hạ tầng cho cơ quan nhà nước.

          Bên cạnh đó, Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền tỉnh Trà Vinh cũng nêu rõ, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh tổ chức triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức trong công tác quản trị và sử dụng các hệ thống thông tin; Phối hợp với các đơn vị thẩm định kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị; Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan trong quá trình triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh./.

          Bùi Hồng Hiếu

         

1092 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 117
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 117
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708159