Tỉnh Phú Thọ phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018 

Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Phú Thọ năm 2018. ..

 

Theo đó, kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017, được tập trung đánh giá các nội dung sau:

1. Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin:

- 100% các đơn vị có mạng nội bộ cơ bản đáp ứng được nhu cầu công tác; 100% các cơ quan, đơn vị đã trang bị hệ thống mạng kết nối không dây phục vụ kết nối mạng cho các thiết bị CNTT thông minh.

- Tỷ lệ cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước được trang bị máy tính phục vụ công tác 97%; tỷ lệ máy tính được kết nối Internet đạt 98%. Các trang thiết bị tin học phụ trợ khác như: máy in, máy photo, máy scan, … được trang bị đầy đủ đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

- Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng: hầu hết các cơ quan, đơn vị đã chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin; đã ban hành quy chế đảm bảo an toàn hệ thống tường lửa, bảo mật không dây, sao lưu dự phòng, thiết bị phát hiện truy cập trái phép … hơn 80% máy vi tính được trang bị phần mềm diệt virut. Điển hình là một số đơn vị thực hiện tốt như: Cục thuế tỉnh, Văn phòng UBD tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND thành phố Việt Trì, UBND huyện Yên Lập.

2. Nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin:

- Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Trên 98% cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh sử dụng thành thạo máy tính để tìm kiếm, khai thác thông tin, phục vụ công tác chuyên môn.

- 38/39 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị đã chủ động bố trí kinh phí mở các lớp đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ về công nghệ thông tin cho cán bộ công chức.

- Một số đơn vị đã chủ động bố trí kinh phí mở các lớp đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ về công nghệ thông tin cho cán bộ công chức như: đào tạo khai thác sử hụng Hệ thống thư điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống Một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin

- Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị đảm bảo cung cấp 100% đơn vị đảm bảo cung cấp dịch vụ công mức 1, 2; cung cấp 547 dịch vụ công mức 3. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành thông qua phần mềm đạt trên 40%. Tiêu biểu là một số đơn vị như: Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao.

- Hệ thống thư điện tử công vụ: Tỷ lệ cán bộ công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước đạt 90%. Trong đó, 67% cán bộ công chức được cấp hộp thư thường xuyên sử dụng ít nhất 1 lần/ngày; Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trong nội bộ cơ quan thông qua hệ thống hộp thư công vụ là 68%. Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi ra bên ngoài đạt 58%.

- Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành: trong năm 2017, triển khai liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã đảm bảo các yêu cầu kết nối liên thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị đã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác. Một số đơn vị sử dụng phần mềm hiệu quả như phần mềm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao …

- Triển khai sử dụng Chữ ký số: 33/39 cơ quan, đơn vị sử dụng Chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp.

- Trang thông tin điện tử: 100% các cơ quan, đơn vị đã có trang thông tin điện tử ở mức cơ bản, cung cấp thông tin chính như nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, … Đây là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước. Kết quả đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí, cũng chỉ ra hoạt động quản lý cổng/trang thông tin điện tử tại các đơn vị chưa thực hiện đầy đủ theo các nội dung hướng dẫn tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

- Các phần mềm ứng dụng khác: được triển khai sử dụng rộng rãi, hiệu quả tại nhiều sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và điều hành. 100% các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đang sử dụng phần mềm kế toán phục vụ công tác tài chính – kế toán.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã:

- Hạ tầng công nghệ thông tin: tỷ lệ cán bộ được trang bị máy tính đạt 60%, tỷ lệ máy tính được trang bị phần mềm diệt virut đạt khoảng 50%.

- Ứng dụng công nghệ thông tin: tỷ lệ cán bộ công chức các xã, phường, thị trấn được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt gần 40%. Các đơn vị như: thành phố Việt Trì, huyện Yên Lập, huyện Lâm Thao, huyện Đoan Hùng đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã, phường, thị trấn.

5. Chính sách đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:

- Năm 2017, có 35/39 cơ quan đã ban hành kế hoạch ứng dụng và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông; 33/39 đơn vị đã xây dựng quy chế khai thác, sử dụng hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị; 34/39 đơn vị có quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 22/39 đơn vị quan tâm ban hành văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị.

- 35/39 đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ. 100% cơ quan, đơn vị đã bố trí kinh phí chi cho hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như: nâng cấp xây dựng hệ thống mạng nội bộ, xây dựng trang thông tin điện tử, triển khai các phần mềm ứng dụng…

Theo xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Phú Thọ trong năm 2017, đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh: Cục thuế tỉnh là đơn vị được xếp đầu với tổng điểm đạt 923 điểm, tiếp đến là Sở Thông tin và Truyền thông đạt 919 điểm – xếp thứ hai; Đối với các huyện, thành, thị: Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì đạt 990 điểm xếp hạng đầu tiên, xếp thứ hai là Uỷ ban nhân dân huyện Yên Lập đạt 969 điểm.

Toàn văn Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xem tại đây.

 

Trần Thị Duyên

 

 

 

 

 

9571 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 208
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 208
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12893176