Liên kết website

22/11/2011 00:00
Xin ý kiến dự thảo văn bản

Xin ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 17/11/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 3468/BTTTT-ƯDCNTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; VP Trung ương Đảng; VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS HCM; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam về việc xin ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011 - 2015.

Nội dung dự thảo Bộ tiêu chí tải về tại đây:

- Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011 – 2015.

Ý kiến của các đơn vị gửi về Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/11/2011 theo địa chỉ:

- Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

- Bản mềm xin gửi về địa chỉ: nptien@mic.gov.vn (đ/c Nguyễn Phú Tiến).

 

(Cục Ứng dụng CNTT)

Lượt xem:  6,216 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT