Liên kết website

12/09/2011 00:00
Xin ý kiến dự thảo văn bản

Xin ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện CTQG về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015

Ngày 8/9/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2719/BTTTT-ƯDCNTT gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng TW Đảng; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; Tòa án Nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện CTQG về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015.

Toàn văn Dự thảo Thông tư liên tịch xem tại đây

Ý kiên của các đơn vị xin gửi về Cục Ứng dụng CNTT trước ngày 30/9/2011 theo địa chỉ:

-Cục Ứng dụng CNTT: 18, Nguyễn Du, Hà Nội

- Bản điện tử gửi về địa chỉ: ntphuc@mic.gov.vn; nhhanh@mic.gov.vn; lthien@mic.gov.vn;

(Cục Ứng dụng CNTT)

 

Lượt xem:  9,494 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT