Liên kết website

23/02/2017 00:00
Xin ý kiến dự thảo văn bản

Bộ Thông tin và Truyền thông: Xin ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Ngày 20/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 470/BTTTT-THHgửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Tài liệu gửi xin ý kiến đề nghị các đơn vị tải về tại đây:

- Dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

- Thuyết minh cho dự thảo Thông tư.

Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học  hóa) trước ngày 20/03/2017 theo địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Bản điện tử gửi về địa chỉ: aita@mic.gov.vn; (đ/c Lê Quốc Hưng – 0936.366.056).

Cục Tin học hóa

Lượt xem:  1,339 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT