Liên kết website

16/12/2016 00:00
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định trước khi ban hành theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2202/TTg-KGVX ngày 02/12/2015.


(Ảnh: Cục Tin học hóa làm việc với Trung tâm Tin học – Bộ KH&CN về kế hoạch 2016-2020)

Triển khai công tác thẩm định, ngày 22/9/2016 tại Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Trung tâm Tin học – Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác thẩm định Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trung tâm Tin học đã có báo cáo đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2016-2020 phù hợp với định hướng chung của quốc gia và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, trong những năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đạt được ứng kết quả cơ bản như sau:

Hạ tầng kỹ thuật CNTT dùng chung: Nội dung chủ yếu tập trung xây dựng phòng máy chủ, hạ tầng kết nối mạn, mua sắm máy chủ phục vụ cho nhu cầu ứng dụng CNTT của Bộ. Ngoài đầu tư hạ tầng tại trụ sở Bộ, các đơn vị trực thuộc nằm ngoài Bộ cũng đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT riêng. Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT trong giai đoạn 2011 - 2015 đều do các đơn vị chủ trì tự thực hiện; chưa có một nền tảng thống nhất để có thể giám sát hoạt động hạ tầng kỹ thuật CNTT dùng chung của Bộ KH&CN; chưa tạo được một hệ thống WAN của Bộ KH&CN, được giám sát và quản lý kỹ thuật thống nhất.

Ứng dụng thư điện tử: 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hòm thư chính thức có tên miền là .gov.vn và thường xuyên sử dụng hòm thư điện tử chính thức để phục vụ công việc.

Ứng dụng quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp: được triển khai tại Văn phòng Bộ năm 2008, nâng cấp năm 2015, đưa vào vận hành thử nghiệm tại Văn phòng Bộ tháng 12/2015.

Hệ thống quản lý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (EMOST) được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 01/2015 tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ đã góp phần theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy tốc độ xây dựng Đề án văn bản tại Bộ KH&CN.

Cơ sở dữ liệu: Bộ KH&CN đang vận hành 09 cơ sở dữ liệu về ngành KH&CN tuy nhiên chưa có sự kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu này.

Bên cạnh đó, một số đơn vị đã triển khai và sử dụng các ứng dụng nội bộ khác như: Kế toán - Tài chính; Quản lý nhân sự; Quản lý khoa học - công nghệ; Quản lý tài sản; Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo; ...

Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN: Duy trì vận hành theo đúng các quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Dịch vụ công trực tuyến: Toàn bộ các thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ đều được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Trong đó, có 03 nhóm dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 03 (cụ thể là các nhóm dịch vụ công về: Đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc gia; Đăng ký đề tài, đánh giá đề tài và trả kết quả thực hiện đề tài; Tra cứu thông tin thực hiện đề tài dành cho cơ quan chủ trì đề tài). Tuy nhiên, các nhóm dịch vụ công được cung cấp ở mức độ 03 của Bộ KH&CN có số lượng hồ sơ không nhiều (hằng năm có khoảng từ vài chục đến vài trăm hồ sơ) và tỷ lệ hồ sơ nộp, xử lý trực tuyến còn thấp (dưới 10%).

Bên các kết quả đạt được ở trên, Bộ KH&CN cũng đánh giá những tồn tại hạn chế như:

Hạ tầng kỹ thuật chưa có nền tảng thống nhất, chưa tạo hệ thống đồng bộ, chưa hình thành mạng diện rộng kết nối tất cả các cơ quan, đơn vị của Bộ KH&CN;

Các ứng dụng CNTT trong các đơn vị trực thuộc Bộ chủ yếu ở quy mô nhỏ, sử dụng nội bộ, chưa kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng;

Các hệ thống phần mềm, CSDL nêu trên chưa tích hợp, liên thông, liên kết với nhau.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cung cấp cho người dân và doanh nghiệp còn chưa nhiều; các hệ thống thông tin dùng chung, CSDL chuyên ngành tạo nền tảng phát triển CPĐT chậm được triển khai. Một số hệ thống thông tin đã được xây dựng còn thiếu tích hợp, kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin;

Việc đầu tư CNTT còn thiếu đồng bộ, còn sự đầu tư trùng lặp giữa các đơn vị như đầu tư xây dựng các ứng dụng nội bộ, trang thông tin điện tử,…

Một trong các giải pháp để khắc phục các tồn tại trên đã được Bộ KH&CN chỉ ra, thực hiện trong giai đoạn tới là phải xây dựng và ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ KH&CN và Kế hoạch ứng dụng CNTT tại Bộ KH&CN giai đoạn 2016 - 2020. Các văn bản này sẽ góp phần giúp định hướng, quản lý thống nhất hoạt động ứng dụng CNTT và an toàn thông tin tại Bộ KH&CN, tối ưu hóa các nguồn lực đầu tư, nâng cao khả năng tích hợp, kết nối liên thông, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, hạ tầng cơ sở thông tin, hạn chế đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức. Nội dung này phù hợp với định hướng, chủ trương ứng dụng CNTT trong giai đoạn tới của quốc gia và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguyễn Thanh Thảo, Phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  473 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT