Liên kết website

06/12/2016 00:00
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Bình Định: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2017

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, hạ tầng về Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc cải cách, hiện đại hóa các thủ tục hành chính trong nội bộ và tạo nhiều thuận lợi trong quá trình làm việc. Cụ thể, trong năm 2016 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác triển khai hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Đồng thời, đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin nhằm đảm bảo 90% CBCC từ cấp huyện trở lên được trang bị máy tính làm việc; 100% các CQNN cấp tỉnh được trang bị thiết bị an toàn dữ liệu; 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng, triển khai hệ thống mạng nội bộ LAN có đường truyền kết nối internet tốc độ cao; xây dựng và nâng cấp hệ thống mạng nội đô để kết nối từ Data Center đến Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố kết nối đến Data Center thông qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong các CQNN trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn triển khai chứng thực điện tử cho các dịch vụ, phần mềm dùng chung trong hoạt động CQNN gồm: Web Server trên Cổng thông tin điện tử và Mail Server trên hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh.

Đối với ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng đạt được một số kết quả tích cực: 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã triển khai sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông; cung cấp 41 chứng thư số và hiện tỉnh đang mở rộng triển khai ứng dụng chữ ký số thực hiện giao dịch điện tử trên các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Đồng thời, trong năm 2016, tỉnh đã triển khai thêm 43 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho các cơ quan nhà nước. Hiện nay, công tác ứng dụng CNTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện ở hầu hết các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố của tỉnh. Mặt khác, tỉnh đã triển khai các hệ thống thông tin như Hệ thống Văn phòng điện tử, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và một số các phần mềm quản lý chuyên môn nghiệp vụ…

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giai đoạn mới và đảm bảo việc thực hiện thành công Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Định đã đề ra một số mục tiêu quan trọng cho năm 2017. Theo đó, trong năm tới, tỉnh đầu tư triển khai các giải pháp để nâng cao cả ba nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII),  và nguồn nhân lực (HCI) theo Phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên Hiệp Quốc, bám sát các nội dung ưu tiên triển khai tại Công văn 2718/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời xây dựng hệ thống văn bản điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ cơ quan Trung ương cho tới tỉnh, các đơn vị trực thuộc tỉnh, đến cấp huyện, cấp xã, phường tạo lập các môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp, là cơ sở để đưa ra các chiến lược thay đổi hoặc nâng cấp. Tăng tỉ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử ít nhất 10%-15% so với năm trước.

 

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng đầu tư đồng bộ các trang thiết bị và phần mềm hệ thống cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Bình Định, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả đầu tư, hạn chế giảm bớt các khó khăn trong quá trình thực hiện  dịch vụ công cũng như thời gian, chi phí thực hiện, tạo điều kiện cho các bên: Cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp hoàn thành đúng thời hạn và kết quả kỳ vọng đối với các thủ tục hành chính công.

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  563 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT