Liên kết website

11/11/2016 00:00
Thông tin tổng hợp

Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2016; ngày 07/10/2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ. Về phía Đoàn kiểm tra, có Ông Phạm Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa – Trưởng đoàn; và các thành viên là cán bộ Cục Tin học hóa. Về phía tỉnh Phú Thọ, có Ông Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các cán bộ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ báo cáo chi tiết tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, một số kết quả đạt được cơ bản:

- Cập nhật kịp thời các quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP; 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng Trang thông tin điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp điện tử (TTĐT);  Xây dựng, triển khai một cửa điện tử tích hợp với cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng giao tiếp điện tử; trung bình cung cấp gần 9.000 tin, bài/năm; 

- Cung cấp Thông tin về quy hoạch, kế hoạch; nhằm định hướng hoạt động phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh; Công khai thông tin nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh;

- Một số trang tin đã cung cấp tiếng nước ngoài (Tiếng Anh, Hàn Quốc) để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại tỉnh Phú Thọ;

- Cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến, trong đó đã cung cấp một số dịch vụ công đạt mức độ 3;

- Đã có chuyên mục hỏi đáp – trực tuyến; tiếp nhận và trả lời công khai trên Cổng giao tiếp điện tử; hàng năm trung bình khoảng 500 tin; Các Trang thông tin có hỗ trợ chức năng tìm kiếm, khai thác thông tin;

- Triển khai các HTTT, cơ sở dữ liệu (CSDL): Một số HTTT, CSDL như: quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp; đăng ký kinh doanh; giám sát lái xe; CSDL tài nguyên môi trường; kê khai thuế qua mạng; trợ cấp ưu đãi người có công; …. đang được các Bộ, ngành triển khai.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế như: Dịch vụ công trực tuyến chủ yếu ở mức độ 1,2; một số mức độ 3, tuy nhiên sự tham gia của người dân cũng như số lượng hồ sơ xử lý trên môi trường điện tử thấp; nguồn nhân lực vận hành các trang tin điện tử thành phần của các đơn vị gặp khó khăn; các hệ thống thông tin chuyên ngành do các Bộ, ngành Trung ương triển khai xuống các Sở, ngành chuyên môn chưa có sự thông tin kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông do đó, trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT tại địa phương chưa nắm bắt kịp thời hiện trạng triển khai các hệ thống thông tin do các Bộ, ngành Trung ương triển khai tại các Sở, ngành của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; rà soát đánh giá các dịch vụ công đã triển khai, đánh giá cụ thể dịch vụ nào đạt đúng mức độ 3; rà soát, thống kê lại hiện trạng, danh mục các hệ thống thông tin do các Bộ triển khai xuống địa phương; gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để tổng hợp, đánh giá cụ thể. Mặt khác, căn cứ danh mục các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do các Bộ, ngành đã triển khai tại Tỉnh, quá trình triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ cần lưu ý tránh triển khai trùng lặp và cần có sự phối hợp để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Trần Kiên, Phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  1,619 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT