Liên kết website

12/10/2016 00:00
Thông tin tổng hợp

Lạng Sơn: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Với mục đích tổng kết tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong giai đoạn này để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giai đoạn tiếp theo. Ngày 22/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, trong giai đoạn mới, tỉnh tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý thuộc lĩnh vực CNTT, tăng cường đào tạo, phổ biến tuyên truyền nâng cao trình độ và nhận thức việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Đẩy mạnh ứng dụng, sử dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng từng bước chính quyền điện tử đảm bảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động; giảm thời gian, số lần người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính; Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại, đồng bộ, các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, 100% cơ quan từ cấp xã trở lên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã sử dụng chữ ký số; 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện thành công một cửa, một cửa liên thông điện tử, xây dựng và sử dụng các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành; 80% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ.

Mặt khác, trong giai đoạn 2011-2016, tỉnh đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin và 100% các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. 100% hồ sơ khai thuế được thực hiện qua mạng; 50% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thương mại điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chữ ký số khi tham gia giao dịch điện tử; khai báo thuế qua mạng. 

Đặc biệt, trong 5 năm tiếp theo, tỉnh đầu tư kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo CNTT các cấp, các ngành; xây dựng đội ngũ lãnh đạo chuyên trách về CNTT cho các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo 100% cơ quan nhà nước có lãnh đạo phụ trách ứng dụng CNTT được bồi dưỡng kiến thức giám đốc CNTT. Đồng thời ban hành các cơ chế chính sách, chế độ ưu đãi đối với đội ngũ chuyên trách về CNTT nhằm đảm bảo 100% cơ quan nhà nước có cán bộ chuyên trách về CNTT. Bên cạnh đó, tỉnh còn đào tạo CNTT theo vị trí việc làm, hướng đến mục tiêu hầu hết cán bộ, công chức sử dụng tốt những phần mềm cơ bản, chuyên ngành phục vụ công việc; đẩy mạnh công các thông tin, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, đối thoại trực tuyến và giao tiếp điện tử với cơ quan nhà nước; khuyến khích thúc đẩy phát triển giao dịch điện tử, thương mại điện tử và thanh toán điện tử. Ngoài công tác tổ chức xây dựng mô hình “Trường học điện tử” ở 3 cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Phổ thông trung học – tỉnh còn chú trọng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô tổ chức Hội thi tin học trẻ, tổ chức thi ứng dụng CNTT cho khối cán bộ công chức, viên chức hàng năm; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất các các ngành, lĩnh vực đặc biệt là: Dịch vụ, xuất/nhập khẩu hàng hóa; nông, lâm nghiệp; tìm kiếm cứu nạn, cảnh báo thiên tai; giao thông thông minh…Cơ bản hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và năm 2020.

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  2,730 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT