Liên kết website

17/08/2016 00:00
Thông tin tổng hợp

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017

Thực hiện quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, để đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đồng bộ, phù hợp với định hướng chung của quốc gia theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, ngày 10/8/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2718/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017, theo đó, các nội dung ứng dụng CNTT năm 2017 của các cơ quan nhà nước hướng tới các mục tiêu:

- Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng giữa các cơ quan trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- Thực hiện cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi theo định hướng tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; tăng số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã cung cấp.

- Tăng tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước ít nhất 15% so với năm trước.

Cũng tại văn bản nêu trên, ngoài việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan nhà nước báo cáo tình hình thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016 gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/10/2016.

Chi tiết văn bản hướng dẫn download tại đây

Nguyễn Thanh Thảo, Phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  6,405 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT