Liên kết website

21/02/2013 00:00
Thông tin tổng hợp

Bình Phước: Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

 Với mục đích thay đổi cơ bản nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức về phương thức làm việc bằng cách tạo ra một môi trường làm việc điện tử hiện đại, tiết kiệm thời gian và mọi chi phí liên quan, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý và điều hành công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần xây dựng thành công mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh và tăng chỉ số ICT-INDEX. Ngày 01/02/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản số 24/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung cơ bản của kế hoạch là triển khai các dự án đã được phê duyệt trong năm 2013. Đồng thời, nêu rõ mục tiêu sử dụng văn bản điện tử đến năm 2013, 2014, 2015. Phấn đầu đến năm 2015, có 100% các cơ quan nhà nước trong tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử của tỉnh để trao đổi các loại văn bản qua mạng theo hai chiều đi và đến sau: Công văn, giấy mời họp, thông báo, các tài liệu, báo cáo phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; từng bước ứng dụng rộng rãi việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. Bên cạnh đó còn triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ tra cứu, khai thác thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và ứng dụng chữ ký số đối với hệ thống văn bản điện tử của tỉnh. Trước mắt, lựa chọn một số sở, ngành, UBND huyện, thị xã để thực hiện triển khai thí điểm.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cũng được tỉnh hết sức chú trọng. Ngoài việc mua sắm mới, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm quản lý văn bản, máy tính, mạng nội bộ, mạng truyền số liệu dùng riêng của cơ quan Đảng và nhà nước, hệ thống thư điện tử để quản lý, điều hành công việc, trao đổi các văn bản điện tử qua mạng trong nội bộ và giữa các đơn vị - tỉnh còn khẩn trương kiểm tra, rà soát và có kế hoạch việc thực hiện đầu tư, củng cố, nâng cấp hạ tầng CNTT tại đơn vị đảm bảo các điều kiện đáp ứng cho hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc hoạt động tốt. 

Trần Thị Hưng Bình, Cục Ứng dụng CNTT

Lượt xem:  2,910 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT