Tìm hiểu khung chính sách và tiêu chuẩn về chia sẻ thông tin trong các cơ quan chính phủ miền tây nước Úc (phần 1) 

Trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT), con người phải dựa vào các hệ thống thông tin để quản lý, để tăng năng suất lao động lên một cách nhanh chóng, các nhà máy áp dụng IOT (IOT: Internet kết nối vạn vật) để sản xuất ra các mặt hàng mà không cần tới bàn tay lao động của con người, điều đó cho thấy thời đại công nghiệp 4.0 đang là cuộc chạy đua của các doanh nghiệp trong việc áp dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và là áp lực đối với các Chính phủ trong việc ra chính sách đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng...

Việc Chính phủ của các nước xây dựng các khung chính sách phục vụ sự phát triển của CNTT ngay từ ngày đầu để phục vụ tin học hóa, sau đó là xây dựng Chính phủ điện tử và hiện nay một số nước phát triển đã có các khung chính sách hướng đến chuyển đổi số. Để có được thành công đó mỗi nước phải có những quy chuẩn, tiêu chuẩn trong giao dịch điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu, thông tin trong các hệ thống thông tin, đặc biệt trong khu vực các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan không thể tùy tiện đưa ra các tiêu chuẩn riêng cho mình mà phải theo các quy định, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong Chính phủ. Trong bài nghiên cứu tìm hiểu về chính sách của các nước, chúng ta sẽ tìm hiểu khung chính sách và tiêu chuẩn về chia sẻ thông tin trong các cơ quan chính phủ miền tây nước Úc.

1. Giới thiệu chung

Vào tháng 01 năm 2003, một nhóm các quan chức cao cấp trong Chính phủ miền tây nước Úc đã xây dựng, phát triển một khung pháp lý và tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong Chính phủ. Kể từ thời điểm đó đến nay, khung chính sách này luôn được các cập nhật, bổ sung,triển khai sao cho phù hợp với môi trường, hoàn cảnh phát triển của các cơ quan trong Chính phủ. Trong bài viết này sẽ tìm hiểu về khung chính sách và tiêu chuẩn được cập nhật cho tới tháng 11 năm 2017. Chia sẻ thông tin phù hợp sẽ cải thiện kết quả, chất lượng cho các cơ quan và cộng đồng thông qua các dịch vụ được phối hợp tốt hơn và tăng hiệu quả hoạt động trong công việc. Chính phủ Tây Úc đã cam kết cải thiện kết quả làm việc của các cơ quan, cộng đồng và đạt được nhiều hơn trong việc cung cấp các dịch vụ phối hợp thông qua sự hợp tác liên ngành, liên quan đến chia sẻ thông tin.

Để thực hiện cam kết này đòi hỏi các cơ quan chính phủ phải có sự hiểu biết chung hoặc có nguyên tắc chung về các quy trình, quy định liên quan đến việc chia sẻ thông tin. Điều quan trọng, vì lợi ích và trách nhiệm trong việc chia sẻ thông tin cần phải có sự hỗ trợ bởi các quy định và hướng dẫn các quy trình cung cấp ứng dụng trong việc lưu trữ, chia sẻ  thông tin an toàn.

2. Báo cáo chính sách

Khung chính sách sẽ tạo điều kiện chia sẻ thông tin trên cơ sở có cấu trúc. Đây là một tài liệu tạm thời của Chính phủ miền tây nước Úc, mặc dù nó luôn được chỉnh sửa cho phù hợp với luật pháp nhưng chỉ là coi là cấu trúc tạm thời của tất cả các thỏa thuận chia sẻ thông tin của các cơ quan trong Chính phủ tại thời điểm này, khung chính sách này sẽ thay đổi, cập nhật khi luật riêng tư của Chính phủ Úc được xây dựng trong tương lai. Đây là chính sách phù hợp với các cam kết của Chính phủ đối với việc cung cấp các dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp (khách hành) ngày càng được cải thiện và hiệu quả hơn. Khuyến khích các cơ quan của chính phủ chia sẻ thông tin trên một cơ sở có cấu trúc.

3. Mục đích của chính sách

Khung chính sách này được xây dựng dựa trên việc chia sẻ thông tin hiện đang diễn ra giữa các cơ quan của Chính phủ miền tây nước Úc. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho cộng đồng đang đòi hỏi các dịch vụ đang cung cấp phải được liên thông giữa các cơ quan và kết quả mong đợi của Chính phủ là giảm chi phí trong hoạt động của các cơ quan. Chia sẻ thông tin có cấu trúc là rất quan trọng và thường nhạy cảm, việc trao đổi thông tin phải thường xuyên để đạt được kết quả tốt phục vụ cộng đồng và các dịch vụ được cải thiện, đem lại lợi ích cho khách hàng, các dịch vụ được cung cấp bởi nhiều cơ quan sẽ được phối hợp tốt hơn. Vì các cơ quan chính phủ có trách nhiệm chăm sóc cho tất cả khách hàng, đặc biệt là trẻ em, thông tin do các cơ quan khác nắm giữ có thể rất quan trọng để bảo vệ phúc lợi và sự an toàn của khách hàng.

Do đó, mục đích chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ là:

Nâng cao chất lượng dịch vụ cộng đồng (Improve Community Outcomes)

Cộng đồng có nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi việc giải quyết cần sự phối hợp của nhiều cơ quan. Bằng cách phối hợp, hợp tác làm việc để giải quyết các vấn đề phức tạp, các cơ quan có thể đạt được kết quả tốt hơn cho cộng đồng. Một số ví dụ về các vấn đề đòi hỏi cách tiếp cận của chính phủ bao gồm:

- Phòng ngừa và can thiệp sớm vào tội phạm;

- Hỗ trợ trong các lĩnh vực y tế hoặc phát triển gia đình;

- Tối đa hóa an toàn, an sinh cho cộng đồng;

- Giải quyết các nguyên nhân cơ bản dẫn đến bất lợi của một số nhóm đối tượng trong cộng đồng;

- Cải thiện các kết quả giáo dục cho những người trẻ tuổi

Nâng cao chất lượng dịch vụ của khách hàng (Improve Client Outcomes)

Nhiều cá nhân và gia đình gặp phải các vấn đề bất lợi trong cuộc sống. Một cách tiếp cận tốt của chính phủ có thể giúp các cơ quan cung cấp dịch vụ tốt hơn cho họ và hỗ trợ các cơ quan thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc chăm sóc khách hàng. Một số ví dụ bao gồm hỗ trợ các gia đình có thể gặp phải nhiều vấn đề như:

- Vấn đề nhà ở;

- Hỗ trợ các trẻ em không thích nghi, hòa nhập với môi trường học tập;

- Xung đột giữa thanh thiếu niên với nhau và giữa thanh thiếu niên với phụ huynh.

Phối hợp cung câp dịch vụ tốt hơn (Better Coordinate Services)

Chia sẻ thông tin và phối hợp cung cấp các dịch vụ sẽ cho phép đạt được các mục tiêu tốt hơn và hợp tác để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng, cấp bách một cách nhanh chóng. Để hỗ trợ toàn bộ các hợp tác của cơ quan Chính phủ chia sẻ thông tin sẽ giúp việc cải thiện giao tiếp và định hướng sự hợp tác, chia sẻ giữa Chính phủ với các nhà cung cấp dịch vụ và đảm bảo hai bên sẽ cùng nhau thiết lập các thỏa thuận nhằm thúc đẩy việc cung cấp, sử dụng dịch vụ hiệu quả và tối đa hóa chi phí đầu tư, giảm thiểu việc sao chép và hợp lý hóa truy cập.

4. Nguyên tắc chia sẻ thông tin

Khi các cơ quan tiến hành việc chia sẻ thông tin, dữ liệu cho nhau, điều đóchỉ được thực hiện khi các bên cân bằng được lợi ích của mình và phải đảm bảo các yêu cầu về bảo mật, tiêu chuẩn chung cộng đồng đối với thông tin cá nhân. Trên cơ sở đó, các nguyên tắc cấp cao sau đây sẽ thúc đẩy Khung Chính sách và Tiêu chuẩn này.

- Các cơ quan phải thực hiện việc chia sẻ thông tin trong giới hạn, khuôn khổ của pháp luật có liên quan cho phép:.

- Các quy trình, thủ tục mở và có trách nhiệm chia sẻ thông tin khi có yêu cầu.

- Chia sẻ thông tin phải phù hợp với các tiêu chuẩn bảo mật tối thiểu, phù hợp theo quy định trong Nguyên tắc bảo mật APP (APP: Australian Privacy Principles) của Úc, áp dụng cho các cơ quan Chính phủ Úc và Nguyên tắc bảo mật quốc gia áp dụng cho các doanh nghiệp.

- Cung cấp các thủ tục cần bảo mật để thông tin sẽ được bí mật.

- Các cơ quan chia sẻ thông tin làm như vậy trong bối cảnh chính sách, thủ tục và thông lệ, thông tin pháp luật và quyền riêng tư có liên quan.

5. Yếu tố hỗ trợ và chiến lược thực hiện

(1) Thực hiện khung chính sách và tiêu chuẩn: Khi được các cơ quan trong Chính phủ áp dụng chính sách này sẽ:

- Thúc đẩy được sự chia sẻ thông tin để đạt được kết quả tốt hơn cho khách hàng;

- Đề xuất được các quy trình vượt qua các rào cản để chia sẻ thông tin;

- Cung cấp các tiêu chuẩn xử lý thông tin để bảo vệ khách hàng và nhân viên

(2) Biên bản ghi nhớ 

Biên bản ghi nhớ (viêt tắt MOU: Memorandum of  Understanding ) là một thỏa thuận đặt ra với một quy trình có cấu trúc để chia sẻ thông tin, cho phép các nhân viên trao đổi thông tin và được xác định pháp lý đầy đủ theo luật hiện hành. MOU cung cấp một cấu trúc để chia sẻ thông tin để cung cấp các dịch vụ được cải thiện trong khi bảo vệ quyền của khách hàng và nhân viên chính phủ.

Chính phủ đề xuất rằng MOU được ký bởi các Giám đốc điều hành (viết tắt CEO: The Chief Executive Officers) của các cơ quan tham gia. Các cơ quan liên quan sẽ kiểm tra các thỏa thuận chia sẻ thông tin hiện tại và đề xuất trong tương lai là điều cần thiết sao cho phù hợp với cơ quan mình cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Các bên tham gia MOU nên:

- Xác định các trường hợp chia sẻ thông tin phải dựa trên phân tích nhu cầu chia sẻ thông tin, lợi ích và chi phí của nó;

- Thiết lập các quy tắc cơ bản đã thống nhất để chia sẻ thông tin và bảo đảm rằng nó nằm trong các thông số pháp lý;

- Đạt được sự đồng ý của các cơ quan (CEO);

- Xem xét, sắp xếp lại khi cần thiết phải thay đổi;

- Ban hành sửa đổi luật nếu cần thiết.

Một quy trình MOU chính thức sẽ:

- Giúp làm rõ nghĩa vụ pháp lý, quyền hạn và trách nhiệm từ đó tạo điều kiện chia sẻ thông tin;

- Cho phép hợp tác hiệu quả hơn.

Một MOU có cấu trúc có thể có ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng không loại trừ các thỏa thuận chia sẻ thông tin không chính thức phù hợp. Tuy nhiên, nếu có thể, các cơ quan nên làm việc theo hướng chính thức hóa mọi sắp xếp phi cấu trúc.

(3) Pháp luật được nhắm đến mục tiêu để hỗ trợ biên bản ghi nhớ cụ thể

Các quy định hiện hành liên quan đến trao đổi thông tin giữa Chính phủ được đề cập trong một số Đạo luật, văn bản pháp luật và văn bản chính sách điều chỉnh và kiểm soát việc chia sẻ thông tin khi thông tin đó có được trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cơ quan. Sửa đổi lập pháp có thể cần thiết để giải quyết các trở ngại cụ thể để chia sẻ thông tin.

(4) Xác nhận của giám đốc điều hành về biên bản ghi nhớ  và các hành động liên quan

Các CEO cam kết tạo một môi trường thuận lợi hơn cho việc chia sẻ thông tin liên ngành với sự xác nhận của họ về các thỏa thuận chia sẻ thông tin có cấu trúc và bảo đảm sự hỗ trợ của các cán bộ tham gia vào các thỏa thuận chia sẻ thông tin được phê duyệt.

Cụ thể hơn, các CEO cam kết khuyến khích các chuyên gia cao cấp:

- Tích cực tìm kiếm và hành động khi có cơ hội chia sẻ thông tin với một mục tiêu các dịch vụ được cải thiện;

- Xác định và làm rõ các điều khoản chia sẻ thông tin theo quy định của luật pháp cho phép;

- Xác định những điểu khoản của luật pháp chưa phù hợp để kiến nghị các cơ quan liên quan chỉnh sửa làm sao cho phù hợp bảo đảm để giải quyết các trở ngại cho việc chia sẻ thông tin (tư vấn pháp lý có thể được tìm kiếm khi cần thiết cho các trường hợp cụ thể);

- Thực hiện Khung Chính sách và Tiêu chuẩn này;

- Kiểm soát các bản ghi nhớ hiện có và được đề xuất chỉnh sửa nếu cần và tìm hiểu, hướng dẫn của cơ quan thực hiện để đảm bảo mục tiêu của chính sách này;

- Đảm bảo đăng ký, sắp xếp chia sẻ thông tin được duy trì;

- Tiếp tục xem xét, điểu chỉnh MOU cho phù hợp với thực tiễn.

Kết luận: Trong phần này chúng ta đã tìm hiểu được khái quát về sự hình thành và phát triển; Báo cáo chính sách; mục đích; Nguyên tắc chia sẻ thông tin và các yếu tố hỗ trợ và chiến lược thực hiện  khung chính sách và tiêu chuẩn về chia sẻ thông tin trong các cơ quan chính phủ miền tây nước Úc. Đối với việc chia sẻ thông tin cần phải có sự hỗ trợ của Chính phủ và các nhà lãnh đạo các cơ quan, nó đòi hỏi một cách tiếp cận từ trên xuống và các nhà lãnh đạo các cơ quan sẽ chịu trách nhiệm cho quá trình thực hiện và kết quả mang lại. Các nhà lãnh đạo các cơ quan cần được khuyến khích tìm kiếm cơ hội cải thiện, tăng cao hiệu suất công việc thông qua chia sẻ thông tin và cũng cần theo dõi quá trình chia sẻ thông tin. Trong phần tiếp theo của Khung chính sách và Tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ tìm hiểu các Tiêu chuẩn mà Chính phủ miền tây nước Úc quy định cho các cơ quan và cán bộ trong việc quản lý thông tin cá nhân và đảm bảo độ tin cậy.

Tài liệu tham khảo:

- Khung chính sách và tiêu chuẩn về chia sẻ thông tin trong các cơ quan chính phủ miền tây nước Úc

- Truy cập thông tin tại địa chỉ: https://en.wikipedia.org/wiki/Policy_framework

- Truy cập thông tin tại địa chỉ: http://www.usc.edu.au/explore/policies-and-procedures/policy-framework-governing-policy

- Truy cập thông tin tại địa chỉ: https://publicsector.wa.gov.au

Bùi Hồng Hiếu

306 Go top

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 172
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 173
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12729706