THỪA THIÊN HUẾ TÍCH HỢP DỊCH VỤ CÔNG ÍCH LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG 

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công mà đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa và cung cấp dịch vụ công thông minh hơn hướng phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công mà đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa và cung cấp dịch vụ công thông minh hơn hướng phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bắt đầu từ tháng 12/2017 dịch vụ ngành điện tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức tích hợp và đưa vào vận hành thống nhất trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn. Việc tích hợp dịch vụ ngành điện lên cổng dịch vụ công tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm của ngành điện trong việc thực hiện định hướng của tỉnh cũng như khẳng định sự đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển đô thi thông minh tại tỉnh.

Việc tích hợp dịch vụ của ngành điện đã tạo thành môi trường rất thuận tiện trong việc cung ứng nhu cầu cho người dân và xã hội, có thể điểm qua lợi ích như:

1. Công dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ hành chính công và dịch vụ ngành điện trực tuyến trên một địa chỉ website duy nhất thay cho cho việc phải truy cập nhiều địa chỉ như trước đây.

2. Các thông tin, thông báo, tính hình điện được cung cấp một cách kịp thời, nhanh chóng, công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

3. Công cụ tiếp nhận phản ánh, hỏi đáp cũng như góp ý xây dựng của công dân, doanh nghiệp đều được tích hợp thống nhất tạo ra nền tảng kết nối một cách thuận tiện.

4. Tiến tới thành toán tiền điện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Trong năm 2018, Trên có sở kinh nghiệm tích hợp thành công của ngành điện, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành tích hợp các đơn vị còn lại trong nhóm dịch vụ công ích như: nước, điện thoại, internet, truyền hình .v.v.

 

Nguyễn Xuân Sơn (Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế)

3231 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10332504