Tài liệu chuẩn bị cho phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 28/02/2012) 

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin với thông tin cụ thể như sau:

 

Chủ trì: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng;

 

Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến toán quốc;

 

Thời gian: 14h00 - 16h30 ngày 28/02/2012 (thứ Ba);

 

 Tài liệu họp tải về tại đây:

 

 

1. Chương trình họp;

 

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng;

 

3. Dự kiến Chương trình công tác của Hội đồng năm 2012;

 

4. Quyết định số 1972/QĐ-BTTTT ngày 24/11/2011 vê việc thành lập Hội đồng.

 

5. Quyết định số 2223/QĐ-HĐGĐCNTT ngày 20/12/2011 về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng.

379 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 96
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 96
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708252