Quảng Nam phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh 

Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh...

Theo đó, Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, như sau:

1. Sở Ngoại vụ: 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

2. Sở Tư pháp: 26 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

3. Sở Nội vụ: 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

4. Sở Tài chính: 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

5. Sở Công thương: 70 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

6. Sở Lao động, Thương binh và xã hội: 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

7. Sở Thông tin và Truyền thông: 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

8. Sở Giáo dục và đào tạo: 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 33 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

10. Sở Y tế: 40 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

11. Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch: 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

12. Sở Tài nguyên và Môi trường: 90 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

14. Sở Giao thông vận tải: 33 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

15. Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai: 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

(chi tiết các dịch vụ công trực tuyến theo Phụ lục Quyết định số 39/QĐ-UBND)

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Quyết định 39/QĐ-UBND; Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương định kỳ tháng 9 hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của năm tiếp theo; Tuyên truyền nâng cao nhận thức tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, công dân.

2. Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư

- Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; Theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính hướng dẫn về việc thu phí phát sinh cho thanh toán trực tuyến khi thực hiện các dịch vụ công.

4. Các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của đơn vị để có kế hoạch triển khai phù hợp.

Trần Thị Duyên

 

 

 

451 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409811