Tổng quan về quản trị dữ liệu (Data Governance)

Cuộc cách mạng dữ liệu có tiềm năng kinh tế lớn. Thậm chí, một số người đã coi dữ liệu là “dầu mỏ mới”. [1] Quản trị dữ liệu (Data Governance) là cần thiết để bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn, khả năng truy cập, tính sẵn sàng và chất lượng của dữ liệu. Quản trị dữ liệu là một nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào... [2]

Vai trò của dữ liệu trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số

Chính phủ số là sự chuyển đổi từ một chính phủ cung cấp các dịch vụ được hỗ trợ bởi dữ liệu thành một chính phủ phụ thuộc vào chính dữ liệu của mình và chính phủ không chỉ sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ sẵn có mà còn tạo ra các dịch vụ mới. Điều đó có nghĩa là chính phủ và các dịch vụ của chính phủ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu [1]. Bài viết này giới thiệu về vai trò của dữ liệu trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số...

Khung giá trị dữ liệu chính phủ mở

Hầu hết các sáng kiến chính phủ mở trên toàn thế giới dựa vào việc cung cấp số lượng dữ liệu chính phủ công cộng ngày càng tăng trên Web để tăng cường tính minh bạch. Các sáng kiến chính phủ mở bắt đầu ở Bắc Ai-len và thủ đô Oa-xinh-tơn, D.C của Hoa Kỳ đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố như Niu Y-oóc, Xan Phran-xít-cô và các quốc gia như Niu Gi-lân, Úc, Vương quốc Anh, Hà Lan và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hầu như không có sáng kiến nào trong số này cho thấy việc sử dụng khung giá trị để thúc đẩy các cơ quan chính phủ trong việc ưu tiên “mở” dữ liệu của họ...

Quản trị dữ liệu tổng thể trong Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ

Việc sử dụng dữ liệu đang biến đổi thế giới. Cách Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cung cấp, duy trì và sử dụng dữ liệu có một vị trí duy nhất trong xã hội và duy trì niềm tin vào dữ liệu liên bang là mấu chốt của một quy trình dân chủ. Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cần một cách tiếp cận phối hợp và tích hợp để sử dụng dữ liệu nhằm thực hiện nhiệm vụ, phục vụ công chúng và quản lý tài nguyên đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật...

Hướng dẫn xây dựng chương trình quản trị dữ liệu của Sở Giáo dục Hoa Kỳ

Sở Giáo dục Hoa Kỳ đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật quyền riêng tư (PTAC) dưới dạng bộ phận “một cửa” dành cho các bên liên quan đến ngành giáo dục để tìm hiểu về quyền riêng tư, bảo mật và an ninh dữ liệu liên quan đến hệ thống dữ liệu theo chiều dọc của sinh viên và các cách sử dụng dữ liệu sinh viên khác. PTAC cung cấp thông tin kịp thời và hướng dẫn cập nhật thông qua nhiều nguồn tài nguyên, bao gồm tài liệu đào tạo và các cơ hội nhận hỗ trợ trực tiếp về quyền riêng tư, an ninh và bảo mật của hệ thống dữ liệu sinh viên...

Tham luận về Danh tính số và Xác thực số

Định danh và Xác thực điện tử trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền Kinh tế số...

Cổng dịch vụ Sức khỏe tích hợp HealthHub - Singapore.

Sự ra đời của máy tính trên thế giới hiện đại đã thay đổi phương pháp làm việc cũng như lối sống và giao tiếp của con người. Sự thay đổi này có thể nhận thấy tất cả ở các ngành từ nông nghiệp, công nghiệp đến hàng không vũ trụ...

Ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý chiếu sáng công cộng

Hiện nay chúng ta có thể nghe, có thể thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng các cụm từ như “Cách mạng công nghiệp 4.0; Thành phố thông minh; Chuyển đổi số …” có tần suất xuất hiện ngày càng nhiều...

Ứng dụng IoT trong một số dịch vụ giao thông thông thông minh

Bước vào thập kỷ thứ 20 của thế kỷ 21, thế giới đang chuyển nhanh sang kỷ nguyên công nghiệp 4.0 mà ở đó vai trò của công nghệ thông tin – viễn thông nói chung và các công nghệ mới nói riêng như: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), Tự động hóa (Robotícs), Internet vạn vật (Internet of Thing - IoT), ... trở thành then chốt, có tính quyết định đến sự phát triển, tồn vong của mỗi quốc gia trên thế giới...

Đánh giá kết quả triển khai hiện đại hóa hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ tại tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-BCĐCCHC ngày 04/5/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính của Chính phủ

Chính phủ điện tử hiệu quả để cung cấp dịch vụ công thông minh hơn

Bài viết này tập trung vào phân tích một số lĩnh vực chính tương ứng với những thách thức được xác định bởi Chính phủ Đan Mạch trong nỗ lực nhằm đưa sự phát triển của chính phủ điện tử phát triển hơn nhưng không phải là duy nhất đối với Đan Mạch...

Đặt người dân làm trọng tâm: Cải thiện chất lượng dịch vụ để người dân hài lòng hơn (Phần 1)

Thách thức đối với việc triển khai Luật kiểm soát giá tại quốc gia (Luật kiểm soát giá tại quốc gia, tiếng anh The Affordable Care Act, ban hành ngày 01/10/2013, Đạo luật ra đời là trọng tâm một thị trường trực tuyến, nơi giới tiêu thụ có thể chọn lựa các chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau, giống như khi họ tìm mua bảo hiểm xe.

Đặt người dân làm trọng tâm: Một số khuyến nghị để cải thiện việc cung cấp dịch vụ (Phần 2)

Bài viết phần 1 chỉ ra một số nguyên nhân tại sao người dân chưa hài lòng sử dụng dịch vụ đã được cơ quan Chính phủ cung cấp. Bài viết này, tìm hiểu việc làm thế nào để cải thiện dịch vụ và mang lại sự hài lòng của người dân với các dịch vụ của chính phủ và đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện việc cung cấp dịch vụ mang lại sự hài lòng của người dân...

Một số khuyến nghị phát triển giải pháp IoT

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang dẫn nhân loại đến một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà mọi thứ được nhận biết, được kết nối với nhau đem lại những lợi ích mà chúng ta chưa từng nghĩ đến và Internet vạn vật (IoT- Internet of Things) chính là nền móng vững chắc cho kỷ nguyên này...

Tổng quan về sự phát triển Chính phủ điện tử Nhật Bản

Nhiều nghiên cứu của Nhật Bản đã nêu bật lợi ích về sự phát triển của chính phủ điện tử đối với các thách thức kỹ thuật và hành chính để thực hiện các dịch vụ công điện tử...

Giới thiệu về Chiến lược phát triển CNTT-TT của Chính phủ NewZeeland

Kế hoạch hành động và chiến lược phát triển CNTT-TT dến năm 2017 của Chính phủ New Zeeland được phê duyệt vào tháng 6/2013 và sửa đổi vào năm 2015 để bảo đảm rằng, trong môi trường công nghệ phát triển năng động chính phủ có thể đạt được mục tiêu là chuyển đổi các dịch vụ công nhờ sự hỗ trợ của CNTT –TT để phục vụ người dân New Zealand ngày càng tốt hơn...

Sáng kiến quốc gia thông minh Singapore: Tái cấu trúc hoạt động chính phủ

Chính phủ Singapore đã sớm thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào trong các hoạt động của lĩnh vực công. Hiện nay, chính phủ Singapore là một trong những chính phủ đầu tiên trên thế giới tin học hóa, số hóa dữ liệu của quốc gia để chuyển đổi các dịch vụ công truyền thống sang cung cấp trực tuyến...

Sáng kiến quốc gia thông minh Singapore: Phát triển Năng lực cạnh tranh quốc gia

Tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo và người tài đối với sự phát triển của Singapore đã được Thủ tướng Chính phủ Lý Hiển Long, cũng là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp của Singapore (RIEC) nhấn mạnh:

Giới thiệu Một số yêu cầu cơ bản về việc sử dụng mạng phương tiện truyền thông xã hội của nhân viên chính phủ

Chính sách về việc sử dụng các dịch vụ CNTT-TT, cơ sở vật chất và các trang thiết bị đã trao quyền cho lãnh đạo các cơ quan chính phủ để quản lý việc sử dụng mạng Internet với mục đích cá nhân và công việc của các nhân viên chính phủ...

Công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology) và ứng dụng thực tiễn ban đầu

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 các quốc gia đang áp dụng, thử nghiệm các công nghệ mới, các công nghệ làm thay đổi nhận thức và tác động sâu sắc tới cách điều hành Chính phủ của các nước...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 64
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11453841