Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016 

Năm 2016, với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ ngân hàng phục vụ người dân và doanh nghiệp,

Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực quản lý chữ ký số, cấp mã ngân hàng nhà nước, tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (theo báo cáo tại văn bản số 488/NHNN-VP ngày 25/01/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Để tạo thuận lợi cho việc bổ sung nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức 3, 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai và hoàn thành hạ tầng, giải pháp công nghệ dùng chung.

Trên cơ sở hạ tầng dùng chung, việc triển khai kế hoạch nâng cấp dịch vụ công năm 2017 và giai đoạn các năm tiếp theo sẽ rút ngắn được thời gian triển khai và tiết giảm được chi phí đầu tư.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, cải cách hành chính tại đơn vị, năm 2017 Ngân hàng Nhà nước đã đăng ký triển khai kế khoạch nâng cấp 15 dịch vụ công thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng lên mức độ 3.

 

Trần Thị Duyên

6903 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 28
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 28
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409811