Kon Tum ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh 

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, ngày 10/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum...

Quy chế này quy định quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum tại địa chỉ dichvucong.kontum.gov.vn.

Tại Quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra các nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, như sau:

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng.

2. Công khai, minh bạch thông tin, các loại phí, lệ phí, thời gian giải quyết.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong việc giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân.

4. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết các yêu cầu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, chính xác, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho các tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết.

5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn, bảo mật và đảm bảo tính pháp lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy chế cũng nêu rõ các hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

1. Cản trở việc lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông tin, dữ liệu.

3. Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông tin, dữ liệu.

4. Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

5. Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

6. Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký số, thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân.

7. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra Quy chế cũng quy định một số nội dung liên quan đến cung cấp, sử dụng, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến:

- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ công trực tuyến; Quy định trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thì phải truy cập vào địa chỉ “dichvucong.kontum.gov.vn” hoặc đường dẫn liên kết (link) trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum; Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên phải đăng ky tài khoản sử dụng dịch vụ.

- Hồ sơ thủ tục và thanh toán phí, lệ phí (nếu có) khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và thanh toán phí, lệ phí (nếu có) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ và hình thức trả kết quả: Thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ không vượt quá thời gian quy định tại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan; Hình thức trả kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được thực hiện một trong các hình thức: Gửi trực tuyến; gửi trực tiếp; hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức, cá nhân.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao thẩm định hồ sơ, báo cáo kỹ thuật các dự án xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan liên kết, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến; Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá để nâng cao nhận thức và tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; Tổng hợp thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các kế hoạch đảm bảo cơ sở hạ tầng, các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Kiểm tra, đôn đốc việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Thủ trưởng cơ quan thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến được giao các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trần Thị Duyên

 

 

 

7786 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 110
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 110
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708405