Thực trạng về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg,...

Hoạch định chính sách tốt hơn

Chính sách là một hệ thống nguyên tắc có chủ ý, hướng dẫn các quyết định và đạt được các kết quả hợp lý. Chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quan nhằm lựa chọn mục tiêu và giải pháp và công cụ chính sách để giải quyết vấn đề chính sách theo mục tiêu tổng thể, đã xác định của đảng, chính phủ cầm quyền...

Bài 2: Đánh giá mức độ hài lòng của người dân từ các dịch vụ của Chính phủ điện tử Pakistan

Bài viết “Yếu tố thúc đẩy sự hài lòng của người dân với dịch vụ chính phủ điện tử Pakistan” đã trình bày tổng quan các yếu tố chính thúc đẩy sự hài lòng của người dân Pakistan khi sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử: niềm tin, khả năng tiếp cận, nhận thức về dịch vụ điện tử, chất lượng dịch vụ điện tử, mức độ hiểu biết về máy tính, kỳ vọng của khách hàng và bảo mật/quyền riêng tư...

Bài 1: Yếu tố thúc đẩy sự hài lòng của người dân với dịch vụ chính phủ điện tử Pakistan

Sự hài lòng của người dân là một yếu tố quan trọng và quyết định đối với việc sử dụng các dịch vụ Chính phủ điện tử vì nó tác động đáng kể đến sự thành công hay thất bại của các dự án Chính phủ điện tử. Trở ngại lớn đối với các nhà hoạch định chính sách về chính phủ điện tử và các nhà chuyên môn ở Pakistan là tìm ra các yếu tố chính để quyết định sự hài lòng của người dân với các dịch vụ điện tử. Bài viết này nhằm xác định các yếu tố chính thúc đẩy sự hài lòng của người dân Pakistan khi sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử...

Kinh nghiệm phát triển Kiến trúc thông tin trong Chính phủ điện tử của Oracle

Trong cuộc điều tra toàn cầu của Tổ chức Tình báo Kinh tế với hơn 200 giám đốc điều hành cấp cao trong một loạt các ngành công nghiệp được thực hiện gần đây cho thấy việc ra quyết định chính xác và kịp thời là cách quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh...

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 18
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 18
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13332414