Tìm hiểu khung chính sách và tiêu chuẩn về chia sẻ thông tin trong các cơ quan chính phủ miền tây nước Úc (phần 1)

Trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT), con người phải dựa vào các hệ thống thông tin để quản lý, để tăng năng suất lao động lên một cách nhanh chóng, các nhà máy áp dụng IOT (IOT: Internet kết nối vạn vật) để sản xuất ra các mặt hàng mà không cần tới bàn tay lao động của con người, điều đó cho thấy thời đại công nghiệp 4.0 đang là cuộc chạy đua của các doanh nghiệp trong việc áp dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và là áp lực đối với các Chính phủ trong việc ra chính sách đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng...

GIẢI PHÁP THANH TOÁN QR CODE TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Hiện nay, sự bùng nổ của thanh toán điện tử và các thiết bị thông minh là nền tảng cho thanh toán bằng QR code ngày càng trở nên phổ biến hơn trên thế giới. Theo các chuyên gia trên thế giới, QR code đang được xem là một hình thức thanh toán thuận tiện, việc ứng dụng QR code giúp thương mại điện tử phát triển nhanh và đều khắp hơn vì khâu thanh toán được thực hiện nhanh chóng và an toàn...

Giới thiệu về một số Nguyên tắc thông tin trong phát triển chính phủ điện tử

Các nguyên tắc thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) là một tập các kỳ vọng hoặc các giá trị mà các cơ quan chính quyền nên hướng tới khi họ đưa ra các chương trình, kế hoạch hành động hoặc đưa ra các quyết định có liên quan đến vấn đề thông tin và việc quản lý thông tin...

Ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh: Một số kết quả đạt được

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, tính đến hết Quý I/2018, tỉnh Trà Vinh đã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử đạt một số kết quả cụ thể như sau:

Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh việc triển khai, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa, dịch vụ công trực tuyến,… và đã ban hành các chủ trương, chính sách nhằm bổ sung, hoàn thiện các hành lang pháp lý có liên quan góp phần quan trọng thúc đẩy công tác ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nói riêng cũng như hoạt động phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh nói chung...

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 124
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 124
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11692855