Bài 2: Đánh giá mức độ hài lòng của người dân từ các dịch vụ của Chính phủ điện tử Pakistan

Bài viết “Yếu tố thúc đẩy sự hài lòng của người dân với dịch vụ chính phủ điện tử Pakistan” đã trình bày tổng quan các yếu tố chính thúc đẩy sự hài lòng của người dân Pakistan khi sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử: niềm tin, khả năng tiếp cận, nhận thức về dịch vụ điện tử, chất lượng dịch vụ điện tử, mức độ hiểu biết về máy tính, kỳ vọng của khách hàng và bảo mật/quyền riêng tư...

Bài 1: Yếu tố thúc đẩy sự hài lòng của người dân với dịch vụ chính phủ điện tử Pakistan

Sự hài lòng của người dân là một yếu tố quan trọng và quyết định đối với việc sử dụng các dịch vụ Chính phủ điện tử vì nó tác động đáng kể đến sự thành công hay thất bại của các dự án Chính phủ điện tử. Trở ngại lớn đối với các nhà hoạch định chính sách về chính phủ điện tử và các nhà chuyên môn ở Pakistan là tìm ra các yếu tố chính để quyết định sự hài lòng của người dân với các dịch vụ điện tử. Bài viết này nhằm xác định các yếu tố chính thúc đẩy sự hài lòng của người dân Pakistan khi sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử...

Kinh nghiệm phát triển Kiến trúc thông tin trong Chính phủ điện tử của Oracle

Trong cuộc điều tra toàn cầu của Tổ chức Tình báo Kinh tế với hơn 200 giám đốc điều hành cấp cao trong một loạt các ngành công nghiệp được thực hiện gần đây cho thấy việc ra quyết định chính xác và kịp thời là cách quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh...

Cung cấp dịch vụ điện tử tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp ở Jordan

Chính phủ điện tử hoặc các sáng kiến của chính phủ điện tử ở Jordan đang đối mặt với những thách thức lớn cản trở đất nước dự kiến chuyển đổi kinh tế và xã hội...

Kinh nghiệm quản trị dữ liệu của Chính phủ Úc

Chính phủ Úc nắm giữ một lượng lớn dữ liệu được thu thập từ các cá nhân, doanh nghiệp và được tạo ra bởi các cơ quan chính phủ khác nhau. Thu thập, sử dụng và tái sử dụng dữ liệu hiệu quả là chìa khóa để cải thiện hiệu quả chi tiêu của chính phủ và cung cấp các chính sách, chương trình và dịch vụ của chính phủ có mục tiêu tốt hơn và hiệu quả hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về kinh nghiệm quản trị dữ liệu của Chính phủ Úc...

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 198
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 198
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12893429