Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ công thông qua việc triển khai mô hình OSS tại các nước trên thế giới 

Tiếp theo nội dung nghiên cứu về mô hình cung cấp dịch vụ công phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới, tại bài “Thực tiễn cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam và giới thiệu mô hình cung cấp dịch vụ phổ biến trên thế giới”. Những kinh nghiệm sau đây trình bày một loạt các mô hình OSS đã được triển khai từ khắp nơi trên thế giới. Các trường hợp cụ thể này nhằm cung cấp một chỉ dẫn về các loại OSS khác nhau...

Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ công thông qua việc triển khai mô hình OSS tại các nước trên thế giới

Tiếp theo nội dung nghiên cứu về mô hình cung cấp dịch vụ công phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới, tại bài “Thực tiễn cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam và giới thiệu mô hình cung cấp dịch vụ phổ biến trên thế giới”. Những kinh nghiệm sau đây trình bày một loạt các mô hình OSS đã được triển khai từ khắp nơi trên thế giới. Các trường hợp cụ thể này nhằm cung cấp một chỉ dẫn về các loại OSS khác nhau.

1. Kinh nghiệm OSS tại các nước trên thế giới

1.1. Hợp tác cư trú trước khi hội nhập: Đan Mạch

Ví dụ phổ biến nhất của OSS tồn tại ngày nay ở Đan Mạch là các trung tâm việc làm của thành phố. Các trung tâm này cung cấp thông tin về việc làm và các lợi ích xã hội tại một điểm truy cập duy nhất, do đó kết hợp các chức năng của chính phủ về cung cấp sinh kế và phúc lợi xã hội trong cùng một hệ thống. Cần lưu ý rằng đó là mô hình đồng cư của các dịch vụ của chính phủ chứ không phải là tích hợp chức năng. Mô hình hiện nay có ở 77 thành phố. Trách nhiệm liên quan đến cung cấp dịch vụ được chia sẻ giữa các đô thị và chính phủ quốc gia. Cả hai bên đều thoả thuận về tổ chức nội bộ của trung tâm việc làm. Các nhu cầu về dịch vụ của các công dân không có bảo hiểm được chính quyền đô thị chăm sóc, trong khi các công dân có bảo hiểm được nhà nước chăm sóc - có lẽ đó người không có bảo hiểm cần nhiều sự quan tâm hơn trong việc tìm kiếm việc làm và phúc lợi một cách tốt nhất dưới sự chăm sóc của địa phương. Các nhân viên của OSS được chính quyền đô thị cũng như nhà nước sử dụng. Họ làm việc chung trong mỗi OSS để phục vụ cho khách hàng

Trong mô hình khác, hiện diện tại 14 đô thị, OSS một cấp được thiết lập để cung cấp các dịch vụ. Đây là những địa phương được gọi là 'trung tâm việc làm thử nghiệm'. Tất cả các trách nhiệm đều do các đô thị trong mô hình này chịu trách nhiệm, nghĩa là cả người được bảo hiểm cũng như người dân không có bảo hiểm đều được chính quyền thành phố cung cấp.

1.2. Tích hợp các dịch vụ lại với nhau trước khi cung cấp: Na Uy

Ngược lại với Đan Mạch, mô hình có sẵn ở Na Uy là một ví dụ về cơ chế một cửa được thành lập sau khi tích hợp các chức năng của chính phủ. Một bộ cải cách do Tổ chức lao động phúc lợi của Na Uy đề xuất (Norwegian Labour and Welfare Organisation viết tắt là NAV) được gọi là cải cách NAV đã được bắt đầu vào năm 2001, trong đó quốc hội yêu cầu chính phủ hợp nhất ba bộ phận chính liên quan đến cung cấp phúc lợi - bảo hiểm quốc gia, việc làm và các dịch vụ xã hội thành thị. Quốc hội lập luận rằng việc sáp nhập sẽ làm tăng sự tham gia của lực lượng lao động và quản lý các chương trình phúc lợi thân thiện hơn, toàn diện và hiệu quả. NAV đã sáp nhập bảo hiểm và việc làm quốc gia, nhưng dịch vụ xã hội của thành phố vẫn giữ lại trách nhiệm của chính quyền địa phương. Cải cách NAV đã thiết lập một OSS tại mỗi đô thị, thực chất là giao diện của nó với người dân. Các dịch vụ của chính quyền địa phương cũng được cung cấp thông qua cơ chế một cửa. Như vậy, trong trường hợp Na Uy, tích hợp các dịch vụ lại với nhau trước khi cung cấp các dịch vụ của chính phủ.

1.3. OSS là phương tiện quản lý công cộng mới: Georgia

OSS đã được giới thiệu ở Georgia để cung cấp các dịch vụ công, như là một phần của cải cách hành chính công được giới thiệu vào năm 2004. OSS ở Georgia tồn tại dưới hai hình thức: Phòng Dịch vụ Công cộng (còn gọi là Tòa án) và các Trung tâm Cộng đồng. Hội trường Dịch vụ Công cộng (Public Service Hall viết tắt là PSH) là không gian công cộng để cung cấp khoảng 300 dịch vụ trên toàn quốc do Bộ Tư pháp, Chính phủ Georgia chỉ định. PSH cung cấp tài liệu như giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký đất đai, giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, hợp pháp hóa giấy tờ, đăng ký công chứng ... Các trung tâm cộng đồng giống với mô hình cung cấp dịch vụ công của PSH, ngoại trừ hoạt động của họ do chính quyền thành phố duy trì theo một thỏa thuận giữa chính quyền địa phương và Cơ quan Phát triển Dịch vụ Công (PSDA). Các nhà khai thác phục vụ tại các trung tâm là nhân viên của chính quyền thành phố liên quan. Nhà điều hành trung tâm có thể chấp nhận đơn đăng ký định danh cá nhân, hộ chiếu, đăng ký hành vi dân sự, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú, đăng ký tài sản, ngoài ra còn có các tài liệu liên quan đến các dịch vụ công do PSDA cung cấp.

Trong nghiên cứu năm 2014 của Vashakidze – một chuyên gia chuyên nghiên cứu về quản lý hành chính công, đại học Lausanne, Thụy Sỹ nhận định rằng việc giới thiệu OSS đã giúp thay thế mô hình khai thác cung cấp dịch vụ cũ bằng mô hình bao hàm mới hơn. Các thủ tục giao nhận dịch vụ đơn giản và minh bạch; bao gồm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã đóng vai trò then chốt trong sự thành công của cải cách. Các tiếp nhận công dân là được hài lòng với tốc độ, chất lượng và sự thân thiện của người sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ công; mặc dù sự tham gia của cộng đồng vào các quyết định cung cấp dịch vụ là không đầy đủ. Một thách thức đang chờ giải quyết khác là xây dựng một mô hình tài chính để hướng dẫn thu nhập và cấu trúc chi phí.

Vashakidze cũng nhận xét rằng cải cách không phải là nỗ lực phân cấp nhưng tái phân cấp quyền lực, giảm 25% nhân công làm việc, giới thiệu ICT và thống nhất các tài liệu nhận dạng. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Dolidze năm 2015 đã đưa ra một quan điểm khác, đặc trưng cho các cuộc cải cách như là một phần của sự lựa chọn có ý thức của các nhà hoạch định chính sách để áp dụng Quản lý Công cộng mới (NPM – đã được thảo luận ở phần sau) trong việc bãi bỏ các phòng ban và bộ phận không cần thiết, thủ tục, nhấn mạnh đến chất lượng cung cấp dịch vụ và giới thiệu một hệ thống hợp đồng lao động.

1.4. Sự hiện diện của các lãnh đạo chính phủ: Tajikistan

Tại các OSS của Tajikistan, các lãnh đạo của hầu hết các cơ quan chính phủ sẽ làm việc cùng nhau trong một tòa nhà để cung cấp các dịch vụ nhanh chóng mỗi tuần một lần. Các dịch vụ cung cấp liên quan đến giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, sở hữu đất đai, hộ chiếu và đăng ký hộ tịch - tất cả đều được cung cấp dưới một mái nhà. Thông tin về các dịch vụ của chính phủ cũng có tại các trung tâm này.

1.5. Hoạt động của bộ phận một cửa tại mỗi chính quyền địa phương: Bangladesh

Ở Bangladesh, một mạng lưới bộ phận một cửa của chính phủ, các Trung tâm Dịch vụ Thông tin Liên bang (Union Information Service Centres - UISC) đã được thành lập để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công. Đây là những cơ sở tư nhân khác nhau bổ sung thêm vào. Các USIC được điều hành qua mô hình PPP (hợp tác công tư- tư nhân) và đặt tại địa điểm Union Parishad (cơ sở hạ tầng của UP, thấp nhất của chính quyền địa phương). (Hoque và Sorwar 2015). Hiện có 4501 USICs đang hoạt động, một trong mỗi UP. Mỗi UISC được điều hành bởi hai doanh nhân địa phương - nam và nữ - dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch UP.

Chính phủ đã chia các dịch vụ do UISC cung cấp thành ba: chính phủ, thông tin và thương mại. Các dịch vụ của chính phủ liên quan đến các văn bản của chính phủ như giấy chứng nhận quốc tịch và giấy khai sinh. Các dịch vụ này được cung cấp miễn phí. Các dịch vụ thông tin đề cập đến việc cung cấp thông tin liên quan đến nông nghiệp, y tế, giáo dục vv được cung cấp với chi phí thấp, được trợ cấp. Các dịch vụ thương mại bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, in ấn, photocopy... được cung cấp theo giá thương mại. Một nghiên cứu dựa trên 50 cuộc phỏng vấn trong ba báo cáo UP cho thấy các UISC có những tác động tích cực, trong đó các trung tâm này giúp người có thông tin truy cập người khuyết tật (theo Hoque và Sorwar 2015). Trong một nghiên cứu khác thực hiện trong 275 UP, người ta thấy rằng 68% cư dân đã biết về cơ sở, trong đó chỉ có 52% đã đến thăm và sử dụng các UISC (theo CPRSouth 2013). Một số lượng lớn phụ nữ đã nhận được tài khoản ngân hàng, và thanh thiếu niên đã được đào tạo về máy tính thông qua các UISC (theo A2I 2014). Cũng thấy rằng UISC cung cấp dịch vụ quan trọng về thông tin về dịch vụ y tế ở nông thôn (theo Seddiky, Ara và Yasmin 2014). UISC cung cấp thông tin về các dịch vụ sẵn có tại Trung tâm Y tế Liên minh, sự sẵn có của bác sĩ, các chương trình tiêm chủng và các cuộc hẹn cho các bác sĩ chuyên khoa.

1.6. Áp dụng một mô hình kinh doanh khả thi: Bhutan

Bộ phận một cửa tại Bhutan được thành lập với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC), các cơ quan Liên hợp quốc và Chính phủ Ấn Độ. Ở đây, những khó khăn thực tế của địa hình và khoảng cách từ thủ đô và trụ sở của quận đã làm cho ý tưởng OSS là một giải pháp. Hệ thống một cửa kết hợp CNTT và cung cấp dịch vụ để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại một điểm. Các biện pháp cải cách theo Hệ thống Cung cấp Dịch vụ Công cộng Tích hợp đã tìm cách tạo ra các dịch vụ có sẵn tại một điểm (theo ADB 2014). Các chương trình này được hỗ trợ một phần bởi Chương trình Hỗ trợ Quản lý Địa phương (LGSP).

Các Trung tâm Cộng đồng được thiết lập thông qua chế độ OSS do Bưu chính Bhutan quản lý và phục vụ như các trung tâm CNTT. Vào năm 2015, hoạt động và quản lý của họ đã được chuyển tới Ngân hàng Phát triển Bhutan để cung cấp các dịch vụ tài chính ở tất cả các chính quyền địa phương (gọi là gewogs). Bộ Nông nghiệp cũng đã cố gắng điều chỉnh mô hình "một cửa" để hạt giống, phân bón, công cụ và có sẵn thông tin cho nông dân. Dự án riêng của UNDP hỗ trợ xây dựng cơ chế một cửa để xử lý các giấy phép liên quan đến khai thác gỗ, củi, tre, nứa ... (theo UNDP 2012). Cục Quản lý Nhà nước Bộ Nội vụ, Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Chính phủ đối với Dự án Công dân, dưới sự điều hành nội bộ, đã đóng vai trò chính trong việc thành lập bộ phận một cửa như là một phần của cải cách cung cấp dịch vụ tại Bhutan.

Các dịch vụ có sẵn từ OSS / CCs là:

1) Cục Đăng ký và Thống kê Dân sự: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, thông tin gia đình / hộ gia đình, chuyển khoản;

2) Sở Dịch vụ Rừng và Công viên: Giấy phép khai thác gỗ nông thôn, giấy phép cho cây cối và củi;

3) Các dịch vụ mở: bộ phận dịch vụ giáo dục người lớn & cao cấp, giải phóng mặt bằng an ninh, rà phá kiểm toán, dịch vụ lao động và việc làm;

4) Bộ Kinh tế: dịch vụ vi mô thương mại.

Tổng cộng có 29 dịch vụ được cung cấp từ OSS / CCs, bao gồm photocopy, in, quét, và trong hầu hết các trường hợp, bán tem và phiếu mua hàng để nạp tiền. Các CCS được thiết lập trong tất cả 205 gewogs, nhưng một số trung tâm có kết nối kém. Pem và Rabten (không có ngày) nhận xét rằng một số thách thức cấp bách làm cho tất cả các CCS trực tuyến (kết nối với Internet), cung cấp một dịch vụ lớn hơn và khả năng tồn tại về tài chính.

Một bài học quan trọng từ kinh nghiệm của Bhutan trong việc thiết lập OSS là cách tính chi phí và mô hình doanh thu, và sự thiếu hụt về khoảng cách khả năng tồn tại được coi là một phần trong những đề xuất ban đầu nhằm đảm bảo rằng tình trạng kinh tế xã hội kém của người dân không gây ra mối đe dọa lớn đối với khả năng tồn tại của OSS. Người ta thừa nhận rằng việc sử dụng các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, sẽ thấp hơn nhiều trong trường hợp các hộ nghèo, và do đó các đơn vị địa phương ở xa có thể sử dụng cơ chế OSS ở mức độ hạn chế.

1.7. Các mô hình nhà nước theo một kế hoạch quốc gia: Ấn Độ

Có rất nhiều mô hình OSS tồn tại ở Ấn Độ, với mỗi bang đều có ít nhất một mô hình. Trong khi một số trong số họ được hậu thuẫn bởi luật pháp cấp tiểu bang, một số khác chỉ là những sáng kiến ​​chính sách được đưa ra như là một phần của xu hướng tin học hoá của bộ máy chính phủ. Đáng kể về phương diện này là Kế hoạch Quản lý Chính phủ điện tử quốc gia (NeGP), theo đó đã thiết lập được 100.000 Trung tâm Dịch vụ Thường trực (CSC); và 150,000 CSC đang được thành lập để bao gồm tất cả các Gram Panchayats7 của đất nước. CSC là một cơ sở chuyên dụng để cung cấp các dịch vụ cho công dân, do Cục Điện tử và Công nghệ thông tin (DeitY), Chính phủ Ấn Độ quản lý. Các dịch vụ được cung cấp qua các CSC: truy cập điện tử các mẫu đơn để áp dụng các quyền lợi của chính phủ, các dịch vụ của Quận điện tử, đăng ký Aadhaar8 và in thẻ e-Aadhaar, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ giáo dục, ngân hàng và bảo hiểm nông thôn, các dịch vụ hộ chiếu, giấy chứng nhận cuộc sống số đối với người về hưu; và các dịch vụ thương mại như in, photocopy và duyệt Internet. Ngoài ra còn có những sáng kiến ​​được các chính quyền tỉnh chủ trì. Tại Andhra Pradesh & Telangana, cơ sở OSS Mee Seva cung cấp 348 dịch vụ công của 34 bộ phận của Nhà nước. Cùng với nhau, có hơn 7000 kiosk Mee Seva đang chạy ở hai tiểu bang. Tương tự như Mee Seva, Nemmadi Kendras của Karnataka cung cấp 478 dịch vụ chính phủ dưới sáng kiến ​​của Sakala. Chính phủ Madhya Pradesh đã thành lập mạng lưới 334 Lok Sewa Kendras ("Các Trung tâm Dịch vụ Công cộng") để mở rộng 126 dịch vụ cho người dân trong phạm vi Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guranatee Adhiniyam 2010 (Đạo luật đảm bảo cung cấp dịch vụ công Madhya Pradesh năm 2010).

Các kiốt như vậy có lịch sử lâu dài ở Ấn Độ. Ví dụ: Gyandoot ("Nhà cung cấp Kiến thức") do chính phủ Madhya Pradesh khởi xướng như một cổng dịch vụ dựa trên Internet (Paramjit Singh, không có ngày). Dự án tìm cách liên kết công dân nông thôn với chính phủ thông qua cung cấp thông tin; 38 kiosk được thành lập bao gồm 38 làng (Ngân hàng thế giới, không có ngày). Chính phủ Himachal Pradesh đã thực hiện một chương trình gọi là Lokmitra cung cấp các dịch vụ quản lý điện tử như giá sản phẩm nông nghiệp, đăng ký khiếu nại, thông tin về hồ sơ đất đai, chứng nhận thu nhập, giấy chứng nhận đẳng cấp... Chính phủ Rajasthan đã triển khai một cơ sở được gọi là e -Mitra, đã được cấy ghép thông qua mô hình hợp tác công tư, trong đó đối tác tư nhân được trả tiền cho các dịch vụ do chính phủ cung cấp. Các dịch vụ cung cấp bao gồm thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích, thanh toán thuế, đặt vé, xin hộ chiếu, đăng ký khai sinh ... (Das và Chandrashekhar, không có ngày tháng). Chính phủ Kerala đã triển khai OSS được gọi là các trung tâm Akshaya cung cấp các dịch vụ như chứng minh nhân dân, đặt vé, chương trình y tế, hộ chiếu... Mô hình hợp tác công - tư được sử dụng trong dự án này được gọi là nhanh, hiệu quả.

1.8. OSS như là một phương thức phân cấp hành chính: Lào

Dịch vụ một cửa (ODS) ở Lào được xem như là một phương thức phân cấp hành chính. ODS cũng được xem như là một cách hiệu quả về chi phí để cung cấp các dịch vụ sau khi có những hạn chế về ngân sách. Lào đã áp dụng mô hình này của Việt Nam từ năm 1996. Hiện nay có tổng cộng 17 ODS; các ODS khác nhau thực hiện các chức năng ở các cấp khác nhau của chính phủ.

Nhiều ODS được thiết lập tại Lào vào năm 2006 theo chương trình Quản trị và cải cách hành chính công nhằm tăng cường đáp ứng của chính phủ đối với người dân, đặc biệt ở cấp địa phương. Đặc biệt, ODS đã được khởi xướng trong khuôn khổ chương trình Dự án hỗ trợ cung cấp dịch vụ tốt hơn do Bộ Nội vụ quản lý. Các dịch vụ được xác định là trung tâm và do đó được cung cấp theo định hướng. Các ODS được đặt trong khu vực tiếp dân của tòa nhà chính quyền tỉnh và huyện. Chúng được mở cửa trong giờ làm việc thông thường. Mỗi ODS có một ban chỉ đạo giám sát hoạt động của nó. Trưởng ban chỉ đạo là một quan chức được bổ nhiệm bởi người đứng đầu cấp huyện hoặc cấp tỉnh

Các ODS cung cấp các dịch vụ liên quan tới Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và đôi khi là những cơ quan khác. Thực tế phạm vi của dịch vụ cung cấp tại một ODS có thể thay đổi tùy thuộc vào sự ủy quyền và điều kiện sẵn có. Cũng có những trường hợp các dịch vụ bị rút khỏi ODS vì chúng quá phức tạp để nhân viên ODS xử lý.

Các ODS được vận hành bởi chính quyền huyện hoặc tỉnh nơi chúng được đặt và phụ thuộc vào tất cả nguồn kinh phí đầu tư cho việc quản trị duy trì chúng. Nhân viên cũng được chỉ định bởi chính quyền. Các ODS khác nhau đặt ra các cấu trúc phí khác nhau cho các dịch vụ của họ, dẫn đến nhiều sự không đồng nhất trên khắp cả nước. 70% lệ phí thu được nộp cho chính quyền cấp trên để đổi lại việc tham gia vào ODS. Như vậy, chỉ có 30% là có sẵn để cải tiến ODS. Nhân viên được chỉ định bởi chính quyền. Do đó, các kỹ năng về kỹ thuật hoặc khen thưởng không được coi là tiêu chuẩn và không được tập huấn chính thức.

1.9. OSS như là một chiến lược nhằm thúc đẩy sự tham gia của công dân:
Mông Cổ

Bắt đầu từ năm 2007 và được triển khai diện rộng trên toàn quốc từ năm 2013, OSS cung cấp các dịch vụ tư vấn và bảo vệ xã hội, cũng như các dịch vụ công chứng và ngân hàng ở cấp tỉnh và cấp huyện. Một số dịch vụ được cung cấp bao gồm bảo hiểm xã hội, thông tin tuyển dụng, quản lý đất đai, đăng ký dân sự, và dịch vụ ngân hàng, công chứng. Hơn 2/3 khách truy cập OSS là phụ nữ.

Có gần 194 OSS hoạt động tại cấp tỉnh và cấp huyện, và ở thủ đô Ulaanbaatar. Họ cũng thu thập ý kiến phản hồi của người dân. Việc thiết lập OSS đã được đầu tư vốn lớn và được Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ (SDC) hỗ trợ. Giờ đây, chính phủ Mông Cổ cũng đã đưa ra OSS di động, mang các văn phòng và dịch vụ tới nhà người dân.

1.10. Thiết kế theo nhu cầu: Myanmar

Trong giai đoạn 2012 – 2013, trên khắp lãnh thổ Myanmar đã mở được 72 OSS. Các thiết lập này để đem lại sự quản lý gần gũi hơn đối với người dân và cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả (theo UNDP 2012).

Mỗi OSS hiển thị các dịch vụ được cung cấp, thời gian cần thiết để xử lý các ứng dụng và chi phí liên quan. Một loại OSS điển hình sẽ có bàn làm việc của từng cơ quan chính phủ liên quan như Phòng Phát triển, Dịch vụ Cung cấp Điện, Cảnh sát, Nhập cư, Y tế Công cộng, Phúc lợi xã hội, Dịch vụ Chữa cháy, Thu nội địa, Cục Quản lý Tổng hợp và Nông nghiệp, và Thống kê. Một OSS có một số hoặc tất cả các bàn làm việc, tùy thuộc vào nhu cầu của địa phương. Ví dụ, trong một khu vực có nhiều công nhân nhà máy, có thể có hai bàn làm việc của bộ lao động - một bộ cung cấp chứng minh nhân dân và những người nhận khiếu nại khác.

Mỗi bàn có hai nhân viên, thực sự là nhân viên của mỗi cơ quan chính phủ. Họ phục vụ tại bàn làm việc của OSS trong vòng ba tháng trên cơ sở luân phiên. Một bàn làm việc cũng dành cho một người giám sát các hoạt động hàng ngày của OSS.

1.11. Giao tận tay và đóng gói sản phẩm: Pakistan

Tỉnh Punjab của Pakistan đang thử nghiệm ý tưởng về cơ chế một cửa với việc thiết lập các Trung tâm hỗ trợ công dân hoặc các trung tâm e-khidmat. Trung tâm đầu tiên được mở tại Rawalpindi. Sau đó, các trung tâm khác được mở tại Lahore và Sargodha, do đó thành lập một trung tâm e-khidmat tại mỗi bộ phận của tỉnh. Các trung tâm E-khidmat cho phép công dân tiếp cận với một loạt các dịch vụ của chính phủ , và địa phương thông qua một cửa sổ duy nhất. Các trung tâm cho biết thời gian xoay vòng đảm bảo và cung cấp các ứng dụng theo thời gian thực. Công dân chỉ có thể thu thập một mã thông báo đơn giản cho ứng dụng của mình và theo dõi nó trực tuyến hoặc số điện thoại miễn phí hoặc thông qua các ứng dụng được gọi là 'Asani Markaz'.

Một số dịch vụ được cung cấp là: Thẻ định danh quốc gia (CNIC), phát hành hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy đăng ký kết hôn, đăng ký ly hôn, đăng ký cư trú, thu tiền phạt, cấp giấy phép vũ khí, cấp phép đường bộ, đăng ký xe cơ giới, và các dịch vụ của chính quyền quận và huyện. Điều thú vị, NADRA e-Sahulat, một nền tảng thanh toán điện tử của Chính phủ Pakistan để thanh toán các hóa đơn khác cũng như tiếp nhận giải ngân về phúc lợi, đã được tích hợp với e-khidmat ở tỉnh Punjab.

1.12. Mô hình dựa trên vị trí đặt của OSS: Sri Lanka

Hình thức phổ biến nhất của OSS ở Sri Lanka là Nenasalas; khoảng 600 Nenasalas đã được thành lập ở khu vực nông thôn và bán đô thị để cung cấp truy cập vào các dịch vụ chính phủ điện tử. Ngoài việc cung cấp thông tin, mô hình này cũng gắn liền với sự phát triển kỹ năng. Theo kết quả của một khảo sát, 41 % người dùng Nenasala báo cáo rằng họ tìm được việc làm bằng cách sử dụng các kỹ năng máy tính mà họ kiếm được từ các trung tâm này. 26% người sử dụng báo cáo rằng họ tìm được việc làm bằng cách sử dụng các phương tiện Internet tại các trung tâm này (theo Karunasena, Deng và Singh 2011).

Bốn mô hình khác nhau của Nenasalas đã được thực hiện ở Sri Lanka: (1) Mô hình doanh nghiệp / thương mại: Các trung tâm này cung cấp một loạt các cơ sở và thông tin về CNTT, và gắn liền với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hòa bình. Các trung tâm đã được thành lập ở các đơn vị chính quyền địa phương ở phía nam và đông bắc, nơi có khả năng tiếp cận các cơ sở ICT rất thấp. (2) Mô hình cộng đồng: Đây là những trung tâm nơi một số cơ sở được cung cấp miễn phí và được trợ cấp chéo bởi một số dịch vụ thanh toán khác. Mô hình cố gắng cung cấp một môi trường cộng đồng với một thư viện cùng với các cơ sở CNTT. (3) Các trung tâm đào tạo từ xa: Các trung tâm này cung cấp các phương tiện hiện đại để kết nối với mạng lưới học tập toàn cầu và quốc gia, bao gồm hội thảo video, phòng thí nghiệm vi tính đa phương tiện ... Mục tiêu là phát triển các kỹ năng chính của quần thể đô thị bên ngoài thủ đô Colombo. (4) Trại sóng thần Nenasalas: Các trung tâm này được thành lập trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần và cung cấp thông tin liên quan đến y tế, giáo dục... Một cơ sở dữ liệu của người dân địa phương cũng được duy trì. Cơ sở dữ liệu hỗ trợ kiểm tra những gì người dân sở hữu, bao nhiêu tài sản mà họ đã mất và cần bao nhiêu công việc cứu trợ được yêu cầu. Tất cả các dịch vụ được cung cấp miễn phí.

Bốn tiêu chí chính được sử dụng trong việc lựa chọn vị trí để thành lập Nenasalas: dân số (khoảng từ 2000 đến 5000 người), sự hiện diện của thị trường (ít nhất 15 nhà cung cấp bán buôn trong bán kính 5 km), sự hiện diện của điện và sự hiện diện của một trường học (một trường 'loại 2' với ít nhất 300 sinh viên). Sau khi lựa chọn, một cuộc khảo sát địa điểm được tiến hành để quyết định mô hình Nenasala thích hợp. Sau đó, các tổ chức hỗ trợ có thể hỗ trợ việc thiết lập Nenasalas được xác định; người hỗ trợ từ tổ chức được xác định và đào tạo; và các thiết bị CNTT cần thiết. Song song với đó, các chiến dịch nâng cao nhận thức được tổ chức để thu hút mọi người về trung tâm. Tiếp theo là xác định và đào tạo các nhà khai thác Nenasala.

2. Tổng hợp các mô hình OSS

Tên Nước

Tên cục bộ

Dịch vụ được cung cấp

Quy mô triển khai

Cơ quan quản lý

Nhận xét

Có trả phí

Bangladesh

Trung tâm dịch vụ thông tin liên bang

Các văn bản chính phủ, thông tin về các ngành như nông nghiệp, y tế và giáo dục, và các dịch vụ thương mại như ngân hàng, bảo hiểm, photocopy và in ấn

Một trong các liên minh Parishad

Quan hệ đối tác công tư. Các cơ quan chính phủ bao gồm Phòng Nội các và Trung tâm Máy tính Bangladesh

 

Không có lệ phí cho các văn bản của chính phủ, phí thấp cho các dịch vụ thông tin, mức giá thương mại cho các dịch vụ

 

khác

Bhutan

One Stops

Shops

Tổng cộng có 29 dịch vụ được cung cấp từ OSS / CCs, bao gồm photocopy, in ấn, quét và trong hầu hết các trường hợp, bán tem và phiếu mua hàng chính hãng để nạp tiền

Tất cả 205 gewogs

Mô hình OSS song song - cả công cộng và tư nhân

 

Denmark

Trung tâm việc làm của thành phố

Thông tin về việc làm, bảo hiểm việc làm, an sinh xã hội

77 đô thị

Trách nhiệm được chia sẻ giữa chính quyền các thành phố và quốc gia

Mô hình tập chung của các dịch vụ trước khi tích hợp

 

Georgia

Trung tâm Cộng đồng, Phòng Dịch vụ công cộng

 

 

 

OSS được sử dụng như một phương tiện tái định vị

 

India

Nhiều mô hình khác nhau

Phần lớn thông tin về các chương trình của chính phủ, giá nông nghiệp, đơn xin cấp chứng minh thư

Hơn 100.000 CSC trên toàn quốc, cộng với OSS bổ sung ở các tiểu bang

Các mô hình khác nhau, từ Mee Seva do chính phủ quản lý ở Andhra Pradesh tới mô hình PPP ở Kerala

Kế hoạch Chính phủ điện tử quốc gia cung cấp một khung tổng thể

Hầu hết các trường hợp là có

Lào

Dịch vụ một cửa

Dịch vụ của Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và một số cơ quan khác

17 (11 cơ quan cấp huyện, 5 tỉnh và 1 ở cấp quốc gia)

Chính quyền quận hoặc tỉnh nơi đặt ODS

Cung cấp theo định hướng

Mongolia

 

 

198 cơ quan tại các cấp khác nhau của chính phủ

 

OSS được triển khai riêng biệt ở từng cấp chính quyền

 

Myanmar

One-Stop

Shops

Dịch vụ của các cơ quan chính phủ như Dịch vụ cung cấp điện, Cảnh sát, Nhập cư, Y tế công cộng, phúc lợi xã hội, Dịch vụ chữa cháy, Thu nội địa, Cục Quản lý Tổng hợp, Nông nghiệp, Quản lý Đất đai và Thống kê vv

Tại 72 thành phố và thị xã

Cục quản trị chung

Bàn làm việc được tùy chỉnh theo nhu cầu của địa phương (theo nhu cầu)

 

Norway

Trung tâm NAV

Thông tin về việc làm và an sinh xã hội

Tất cả các thành phố

Cơ quan phúc lợi và tuyển dụng mới

Các dịch vụ được tích hợp trước khi chúng được đưa ra tập chung tại một nơi

 

Pakistan

Trung tâm dịch vụ điện tử / hỗ trợ công dân

Giấy chứng minh nhân dân (CNIC), hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy đăng ký kết hôn, đăng ký cư trú, đăng ký cư trú, thu tiền phạt, cấp giấy phép vũ khí, cấp giấy phép hành nghề, đăng ký xe cơ giới và dịch vụ của địa phương và chính quyền huyện

Tất cả ba khu vực vực của tỉnh Punjab

Hội đồng công nghệ thông tin Punjab – cơ quan tự trị của chính quyền Punjab

Có thể theo dõi qua trang web, số điện thoại miễn phí và ứng dụng dành cho thiết bị di động

Sri Lanka

Nenasalas

Tùy thuộc vào mô hình, thông tin về các chương trình của chính phủ, đào tạo về kỹ năng máy tính, cơ sở dữ liệu về người bị ảnh hưởng bởi sóng thần, các cơ sở học tập điện tử

Hầu hết mọi làng, bản

Cơ quan Công nghệ Thông tin và Truyền thông Sri Lanka

Các tiêu chí được sử dụng để thiết lập Nenasalas: dân số, thị trường địa phương, sự hiện diện của điện tử, sự hiện diện của các trường học

Hầu hết các trường hợp là có

                 

3. Kết luận

Các ví dụ được khảo sát ở trên cho thấy sự đa dạng phong phú các mô hình OSS sẵn có. Một trong những mối quan tâm chính trong việc thiết kế OSS là sự kết hợp của các dịch vụ. Như đã thấy trong các ví dụ của Na Uy và Đan Mạch, các dịch vụ có thể tồn tại trong một OSS có hoặc không có sự hội nhập từ trước. Đối với mục đích hiệu quả, việc tích hợp các tuyến phân phối dịch vụ tại các tuyến phòng ban trước khi quy tụ tại OSS dường như được khuyến khích. Điều này đảm bảo rằng cấu trúc của OSS được duy trì đơn giản cho người dân, những người có thể không nhận thức được các kênh khác nhau từ đó các dịch vụ được cung cấp cho họ.

Xem xét các đặc điểm chung của OSS, theo nhà nghiên cứu Vashakidze năm 2014 phân tích các mô hình OSS khác nhau có sẵn và cho thấy chúng có các chiều rộng rộng lớn sau: cấu trúc, hành chính và xã hội. Khung cấu trúc của OSS liên quan đến các vấn đề về thiết kế, hội nhập với các cơ quan chính phủ, phân bố địa lý, lựa chọn giỏ dịch vụ ... Kích thước cơ cấu trở thành một thách thức khi có sự phân tán lớn của các cơ quan chính phủ, không tương tác nhiều với nhau. Bao gồm trong chiều hướng kết cấu là sự kết hợp theo chiều dọc và chiều ngang của các cấu trúc và chức năng của chính phủ. Tích hợp theo chiều dọc đề cập đến việc kết hợp các dịch vụ của các cấp khác nhau của chính phủ, trong khi hội nhập theo chiều ngang đề cập đến việc tích hợp các dịch vụ lan rộng trên một cấp chính phủ. Khía cạnh hành chính, trong khi đó, đề cập đến các thoả thuận quan liêu cần thiết để đáp ứng nhu cầu của công dân. Khía cạnh xã hội liên quan đến các vấn đề về công bằng xã hội tạo cơ sở cho việc thiết lập một OSS. Vashakidze cho rằng việc thiết lập OSS nên được đặt nền tảng trên cam kết xã hội trong việc cung cấp các dịch vụ công cho người dân. Do đó, những hạn chế, như thiếu cơ sở Internet hoặc các rào cản địa lý, không nên là lý do không cung cấp các dịch vụ cải tiến như vậy.

Nhiều lập luận khác cũng đã được đề cập đến trong việc lựa chọn OSS như một phương tiện ưu tiên trong cung cấp dịch vụ công. Các nhà phân tích Wattenhall và Kimber chỉ ra hai lý do sau để hỗ trợ thiết lập OSS:

- Bộ phận một cửa có thể được sử dụng làm phương tiện nới lỏng các dịch vụ phúc lợi cho người nghèo. Ở đây, OSS được xem như là một cơ chế hiệu quả của việc phân phối các chương trình mà nếu không thì vẫn nằm rải rác trên vô số các cơ quan chính phủ. Lập luận này phù hợp với lập luận về cam kết xã hội đã đề cập ở trên và thấy OSS từ góc độ công bằng xã hội, vượt xa chỉ cung cấp dịch vụ.

- Bộ phận một cửa có thể được xem như một cơ hội để thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ khác nhau. Ở đây, OSS trở thành điểm trung chuyển thông qua hiệu quả liên kết được thiết lập giữa các cơ quan chính phủ, tránh sự lãng phí không cần thiết cho các dự án riêng biệt cùng một loại hình.

Trong một nghiên cứu khác, Bryden cho thấy OSS có những ưu điểm sau:

- Họ làm cho cuộc sống của các khách dễ dàng hơn, cho phép cung cấp các dịch vụ địa phương.

- Dịch vụ có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của địa phương.

- Họ giảm chi phí thông qua chia sẻ sử dụng nhân viên, trụ sở hoặc xe cộ.

- Họ tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa các cơ quan chính phủ.

- Họ có thể cung cấp linh hoạt các dịch vụ.

- Cung cấp tính kinh tế theo quy mô thời gian, và họ có thể hưởng lợi từ các nguồn tài trợ mới như xổ số.

Nhìn chung, có thể thấy rằng hiệu quả đã được chỉ ra như là một lý do mạnh mẽ để đi đến OSS. Trên thực tế, tất cả các nước đã khảo sát ở trên đã sử dụng đối số hiệu quả để tìm kiếm cơ chế một cửa, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Để có cái nhìn sâu sắc hơn trong triển khai mô hình OSS, tác giả bài viết sẽ phân tích và đánh giá các vấn đề thiết kế của mô hình OSS tại bài viết tiếp theo.

 

Tài liệu tham khảo:

- Bellamy, Christine, Ivan Horrocks and Jeff Webb. 1995. “Exchanging Information with the Public: From One-Stop Shops to Community Information Centres.” Local Government Studies 21(1): 11-30;

- Vashakidze, Girogi. 2014. One-Stop-Shop Access in the Delivery of Public Services: Its Impact on Service Effectiveness and Efficient Governance. Lausanne: Swiss Graduate School of Public Administration, University of Lausanne;

- Bhutan Observer. 2010. One Stop Shop Locations Identified. Available online at http://bhutanobserver.bt/2570-bo-news-about- onestop_shop_locations_identified.aspx. Accessed 31 March 2016

- Bruhn, Miriam and David McKenzie. 2013. Using Administrative Data to Evaluate Municipal Reforms: An Evaluation of the Impact of Minas Fácil Expresso. World Bank Policy Research Working Paper no. 6358

- Bruhn, Miriam. 2011. "License to sell: the effect of business registration reform on entrepreneurial activity in Mexico." Review of Economics and Statistics, 93(1): 382-86

- Bryden, John, Frank Rennie, Amanda Bryan, Kristy Hay and Lucy Young-Smith. 2007. Critical Factors in the Success of One-Stop Shops as a Model of Service Delivery within Rural Locations. Iverness: UHI Millennium Institute

- Public Services Quality.” Public Management Review 14(4): 451-472

Contiades, Xenophon. 2007. Information Centres and One-Stop Shops: Albania, Montenegro and Croatia. European Union Social Institutions Support Programme

- CPR South. 2013. Delivering Government Services Access to the BOP in Sri Lanka and Bangladesh: Telecentres, Mobiles or Both? CPR South Brief. http://www.cprsouth.org/wp-content/uploads/2013/09/55_Policy-brief_Ranjula_Sennaratna_Perera_27.08.pdf

- Vashakidze, Girogi. 2014. One-Stop-Shop Access in the Delivery of Public Services: Its Impact on Service Effectiveness and Efficient Governance. Lausanne: Swiss Graduate School of Public Administration, University of Lausanne;

- Jaeger and Thompson, E-government around the world: Lessons, challenges, and future directions, Government Information Quarterly 20, 2003, pp. 390 -392

 

Trần Thị Duyên

 

 

510 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 31
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 31
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409834