Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 ...

Năm 2017, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước được thực hiện đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 6 hạng mục là: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và (6) Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Theo kết quả đánh giá, các cơ quan đứng đầu theo từng khối như sau:

a) 05 cơ quan đứng đầu khối Bộ, cơ quan ngang Bộ:

            1. Bộ Tài chính

            2. Bộ Khoa học và Công nghệ

            3. Bộ Tư pháp

            4. Bộ Nội vụ

            5. Bộ Tài nguyên và Môi trường

b) 03 cơ quan đứng đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ:

            1. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

            2. Đài Truyền hình Việt Nam

            3. Thông tấn xã Việt Nam

c) 10 tỉnh/thành đứng đầu khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

            1. Thừa Thiên - Huế

            2. TP. Đà Nẵng

            3. Lâm Đồng

            4. Quảng Ninh

            5. TP. Hồ Chí Minh

            6. Lào Cai

            7. Khánh Hòa

            8. An Giang

            9. Tiền Giang

            10. Hà Tĩnh

Bảng xếp hạng chi tiết của các Bộ, ngành và địa phương xem tại đây.

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ công bố kết quả Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 (nguồn ảnh Cục Tin học hóa):

 

Lê Quốc Hưng

 

3763 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 109
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 109
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11453841