Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web 2.0 (WSDL 2.0)

WSDL (Web Services Description Language) – Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web, được IBM, Microsoft và Ariba phát triển lần đầu (phiên bản 1.0) vào tháng 9 năm 2000 để mô tả các Dịch vụ Web cho bộ công cụ SOAP của họ. Nó được xây dựng bằng cách kết hợp hai ngôn ngữ mô tả dịch vụ: NASSL (Ngôn ngữ đặc tả dịch vụ ứng dụng mạng) từ IBM và SDL (Ngôn ngữ mô tả dịch vụ) từ Microsoft...

Quy định kỹ thuật ràng buộc SOAP đơn giản WS-I phiên bản 1.0 (WS-I Simple SOAP Binding Profile version 1.0)

Tổ chức Liên thông Dịch vụ Web (Web Services Interoperability, viết tắt là WS-I) là một tổ chức được tạo ra để thúc đẩy khả năng liên thông dịch vụ Web trên các nền tảng, hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình...

Tiêu chuẩn Đặc tả Web Service Dynamic Discovery 1.1 (WS-Discovery version 1.1)

Đặc tả này định nghĩa một giao thức khám phá đa hướng để định vị các dịch vụ. Chế độ khám phá là một máy khách đang tìm kiếm một hoặc nhiều Dịch vụ đích ...

Tiêu chuẩn Nguyên tắc trợ năng nội dung web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.0)

Các chuyên gia công nghệ thông tin và mọi người thường tiếp cận các vấn đề liên quan đến truy cập và nội dung các trang web của họ theo một trong hai cách...

Tiêu chuẩn về Mô tả tài nguyên dữ liệu Web Ontology Language – OWL

Ngôn ngữ OWL (The Web Ontology Language) là một ngôn ngữ gần như XML dùng để mô tả các hệ cơ sở tri thức. OWL là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để xuất bản và chia sẻ dữ liệu trên Internet thông qua những mô hình dữ liệu gọi là “ontology”...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 24
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 24
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10332606