Tiêu chuẩn Lược đồ XML 1.1 (eXtensible Markup Language Schema 1.1 – XSD 1.1)

Lược đồ XML 1.0 ban đầu được xuất bản vào năm 2001, với phiên bản thứ hai sau năm 2004 để sửa một số lượng lớn lỗi. Lược đồ XML 1.1 đã trở thành Khuyến nghị của tổ chức W3C vào ngày 05 tháng 4 năm 2012. Lược đồ XML 1.1 được cung cấp để sử dụng bởi các thành viên W3C và công chúng...

Tiêu chuẩn Cascading Style Sheets Language Level 3 (CSS3)

Tập tin định kiểu theo tầng - Cascading Style Sheets, hay còn gọi tắt là CSS, được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngoài ra ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SVG, XUL...

Tiêu chuẩn SFTP

Giao thức truyền tập tin dùng trình bao bảo mật (SSH file transfer protocol - SFTP), một giao thức chạy trên nền của SSH (Secure SHell - trình bao bảo mật). "FTP trên nền của SSH" ám chỉ đến một kỹ thuật "đào hầm" cho một phiên giao dịch dùng giao thức FTP bình thường, thông qua một kết nối dùng giao thức SSH...

Tiêu chuẩn Network Time Protocol version 4

Giao thức đồng bộ thời gian mạng - Network Time Protocol (NTP) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Giao thức này được thiết kế để tránh ảnh hưởng của độ trễ biến đổi bằng cách sử dụng bộ đệm jitter...

Tiêu chuẩn MPEG-4

Moving Picture Experts Group - 4 (MPEG - 4 viết tắt của Nhóm chuyên gia mã hóa hình ảnh chuyển động, là tên được đặt cho một họ các tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng để mã hóa thông tin nghe nhìn ở định dạng nén kỹ thuật số). Nhóm tiêu chuẩn MPEG bao gồm MPEG-1, MPEG-2 và MPEG-4, được biết đến với tên chính thức là ISO/IEC-11172, ISO/IEC-13818 và ISO/IEC-14496...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12982991