Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
13/2002/L/CTN 07/06/2002 Chủ tịch nước Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh quy định về Bưu chính, Viễn thông.
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Quốc hội Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông
38/2001/PL-UBTVQH10 28/08/2001 Bộ Thông tin và Truyền thông Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
58-CT/TW 17/10/2000 Bộ Thông tin và Truyền thông Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 13
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 13
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9529472