Liên kết website

Hưng Yên: Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020,...

Chi tiết »

Trang 1 / 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Ninh Bình: Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bản tỉnh Ninh Bình năm 2017

16/08/2017

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Ninh Bình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) của tỉnh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn...
Các tin bài khác
Trang 1 / 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
SỰ KIỆN NỔI BẬT