Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến góp ý tài liệu dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0

 

Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 bao gồm các tài liệu:

1. Phương pháp tiếp cận chung về Kiến trúc Chính phủ điện tử;

2. Mô hình tham chiếu (bao gồm các mô hình tham chiếu nghiệp vụ, dữ liệu (DRM), ứng dụng (ARM), kỹ thuật - công nghệ (TRM), an toàn thông tin mạng (SRM).

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Tin học hóa trước ngày 25/3/2019, theo địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), Số 68 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (bản mềm gửi về địa chỉ: ntthao@mic.gov.vn).

Thông tin chi tiết khác cần thiết xin liên hệ anh Nguyễn Thanh Thảo - Trưởng phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin - Cục Tin học hóa; điện thoại: 0904.136.368; thư điện tử: ntthao@mic.gov.vn.

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 30
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 30
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11453988