Liên kết website

 
Phiếu khảo sát Phiếu khảo sát

Bộ Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý III/2017
17/08/2017

Tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện "Hàng quý, hàng năm có báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng cuối quý, cuối năm".

Biểu mẫu Báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016
28/12/2016

Thực hiện công tác quản lý về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, ngày 07/03/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Phiếu khảo sát nhu cầu xây dựng đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu Quốc gia”
19/10/2016

Thực hiện Quyết định số 1089/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia”, để có đầy đủ thông tin phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đáp ứng được việc đưa ra các đề xuất giải quyết các vướng mắc trong việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin và các Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG), Cục Tin học hóa tổ chức thực hiện khảo sát thu thập số liệu thực tế phục vụ việc xây dựng Đề án.

Phiếu khảo sát nhu cầu xây dựng danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ điện tử
14/09/2016

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin là một trong những thành phần nền tảng của Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin bảo đảm khả năng kết nối, liên thông và tăng cường khả năng chia sẻ, trao đổi thông tn giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước.

Phiếu điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2016
09/09/2016

Triển khai Quyết định số 1121/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm điều tra, thu thập thông tin về hiện trạng ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp để làm cơ sở đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam,...

Cung cấp thông tin khảo sát tính liên thông, tích hợp dữ liệu của các cơ quan địa phương và Trung ương
24/05/2016

Để triển khai Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2015
28/12/2015

Ngày 08 tháng 12 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 4021/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc gửi báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2015

Điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2015
06/11/2015

Nhằm điều tra, thu thập thông tin về hiện trạng ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp để làm cơ sở đánh giá khả năng ứng dụng CNTT và triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Công văn số 746/THH-ƯDCNTTDN ngày 03/11/2015 V/v khảo sát tình hình ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2015 đến các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp.

Khảo sát hiện trạng triển khai của CQNN và nhu cầu sử dụng của cộng đồng doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)
29/09/2015

Nhằm khảo sát, thu thập thông tin để đánh giá hiện trạng và nhu cầu nâng cao hiệu quả, hiệu lực các hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng, nhu cầu sử dụng DVCTT của cộng đồng doanh nghiệp. Ngày 23/9/2015, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Công văn số 630/THH-ƯDCNTTDN tới các cơ quan nhà nước cung cấp DVCTT và Công văn số 629/THH-ƯDCNTTDN tới các doanh nghiệp về việc khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng và nhu cầu đối với các DVCTT.

Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước
22/09/2015

Ngày 17/9/2015, Cục Tin học hóa đã gửi Công văn số 612/THH-HTTT tới đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước.

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT