Liên kết website

 
Xin ý kiến dự thảo văn bản Xin ý kiến dự thảo văn bản

Xin ý kiến Quy định đánh giá, xếp hạng, công nhận mức độ CQĐT cấp xã/phường, huyện/quận
10/07/2017

Ngày 04/7/2017, Cục Tin học hóa đã có công văn số 462/THH-CPĐT gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến Quy định đánh giá, xếp hạng, công nhận mức độ CQĐT cấp xã/phường, huyện/quận.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Xin ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
23/02/2017

Ngày 20/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 470/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước...

Cục Tin học hóa: Xin ý kiến về nội dung Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia”
18/11/2016

Thực hiện Quyết định số 1089/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia” trình Thủ tướng Chính phủ, Cục Tin học hóa đã triển khai xây dựng dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm sự tương thích, thông suốt và an toàn thông tin
04/08/2016

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

Dự thảo Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
25/12/2015

Ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
24/12/2015

Ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 4 1 2 3 4
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT