Liên kết website

 
Văn bản hướng dẫn Văn bản hướng dẫn

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
21/08/2015

Thực hiện Điều 25 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, để triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, ngày 17/8/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2634/BTTTT-THH hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 2633/BTTTT-THH hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội trên toàn quốc triển khai công tác xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh
30/07/2015

Để thúc đẩy triển khai xây dựng đồng bộ Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 1.0).....

Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP
25/11/2014

Ngày 20/11/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 3386/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2014
05/07/2013

Ngày 04/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1943/BTTTT-CNTT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2014.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014
05/07/2013

Ngày 04/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1959/BTTTT-ƯDCNTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;...

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
26/06/2013

Ngày 24/6/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1803/BTTTT-ƯDCNTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tỉnh hình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến
10/05/2013

Ngày 06/5/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1276/BTTTT-ƯDCNTT gửi đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;....

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước
21/02/2013

Ngày 20 tháng 02 năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 512/BTTTT-Ư DCNTT gửi Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,...

Khuyến nghị Nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
14/01/2013

Ngày 07/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 56/BTTTT-ƯDCNTT gửi các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khuyến nghị Nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo CNTT, cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn đánh giá mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
09/01/2013

Ngày 07/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 68/BTTTT-Ư DCNTT gửi các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về về hướng dẫn đánh giá mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT