Liên kết website

 
Thông báo chung Thông báo chung

Mô hình tổng thể kết nối các hệ thống thông tin điển hình về hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp để kết nối với hạ tầng khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam
07/04/2017

Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử trong đó Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp đã được triển khai và đi vào sử dụng từ năm 2010

Mô hình điển hình tích hợp các hệ thống thông tin sử dụng nền tảng ESB áp dụng cho chính quyền địa phương
03/04/2017

Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, các địa phương đang xúc tiến xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Cục Tin học hóa: QUY TRÌNH ISO
12/09/2016

Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Tin học hóa phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT