Liên kết website

 
Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục 83 Hệ thống thông tin toàn quốc
23/09/2015

Nhằm tháo gỡ một số hạn chế, khó khăn thời gian qua trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương đối với việc các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt đối với các hệ thống thông tin chuyên ngành, ngày 30/12/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định việc triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương

Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
20/08/2015

Ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện Biểu mẫu Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện CT15/CT-TTg.

Tài liệu chuẩn bị cho phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 28/02/2012)
23/02/2012

Tài liệu họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

SỰ KIỆN NỔI BẬT