Liên kết website

 
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc

Ban Quản lý kết quả Đề án 112
25/09/2012

Ban Quản lý kết quả Đề án 112 là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông. Ban Quản lý kết quả Đề án 112 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin
18/10/2012

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông(nay là Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông).Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.

Trung tâm Chính phủ điện tử
18/10/2012

Trung tâm Chính phủ điện tử là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin(nay là Cục Tin học hóa) có chức năng giúp Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa) thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

SỰ KIỆN NỔI BẬT