Liên kết website

Tiêu chuẩn SMTPS – Đặc tả an toàn giao thức truyền thư đơn giản

Đặc tả an toàn giao thức truyền thư đơn giản (Secure Simple Mail Transfer Protocol Over Transport Layer Security - SMTPS) là một cách thức bảo đảm an toàn khi truyền thư qua mạng máy tính.

Tiêu chuẩn POPS – Đặc tả an toàn dịch vụ truy cập hộp thư (Post Office Protocol over Secure Socket Layer)

Vào năm 1999, tổ chức Internet Engineering Task Force (IETF) - Nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet đã tạo ra POPS như là một mở rộng cho dịch vụ POP3 để cho phép máy chủ và máy khách sử dụng an toàn dịch vụ truy cập hộp thư qua tầng giao vận. POPS (Post Office Protocol over SSL) là kết hợp của giao thức POP3 (phiên bản 3) với giao thức SSL để đảm bảo an toàn dịch vụ truy cập hộp thư trên đường truyền.

Tiêu chuẩn HTTPS – Đặc tả an toàn cho giao thức truyền siêu văn bản

Đặc tả an toàn cho giao thức truyền siêu văn bản (Hypertext Transfer Protocol Over Transport Layer Security - HTTPS) là một cách thức bảo đảm an toàn khi truyền dữ liệu qua mạng máy tính.

Tiêu chuẩn FTPS – Đặc tả an toàn cho Giao thức truyền tệp tin

File Transfer Protocol (FTP) – Giao thức truyền tệp tin là một tiêu chuẩn do Nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet - Internet Engineering Task Force (IETF) phát hành dưới dạng RFC, thường được sử dụng để trao đổi tệp tin trong mạng TCP/IP. Phiên bản chính thức, được sử dụng rộng rãi hiện nay là RFC 959, được công bố vào tháng 10/1985.

Cơ sở dữ liệu đăng ký công dân quốc gia của Vương quốc Bỉ - Một kinh nghiệm cho Việt Nam xây dựng CSDLQG về dân cư.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một CSDL quan trọng được nhiều nước tập trung xây dựng. Vương quốc Bỉ là một quốc gia đã xây dựng được CSDLQG về dân cư hay còn gọi là CSDL đăng ký công dân quốc gia từ lâu và đã góp phần tích cực vào quản lý dân cư của Vương quốc Bỉ.

Tài liệu kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia với vai trò trong kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia đã được xem như tài nguyên thông tin dùng chung của Chính phủ và đóng vai trò làm nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Để cơ sở dữ liệu quốc gia thực hiện được vai trò và nhiệm vụ này, bên cạnh việc xây dựng các văn bản pháp lý liên quan thì các tài liệu kỹ thuật là không thể thiếu, cần xây dựng và công bố trong quá trình xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phân biệt cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương

Chính sách quản lý nhà nước về công nghệ thông tin hiện nay, quy định trong cơ quan nhà nước có cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương. Hiện nay vẫn còn nhiều lúng túng khi xác định và phân biệt giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành địa phương như thế nào? Cùng điểm qua một vài khía cạnh để phân biệt các cơ sở dữ liệu này để có sự nhìn nhận phù hợp trong thực tế nước ta hiện nay.

Mô tả bài toán nghiệp vụ (tham khảo) dựa vào SOA để kết nối, liên thông các ứng dụng trong Kiến trúc chính phủ điện tử

Lợi ích của SOA trong bài viết Thảo luận về ứng dụng SOA trong Kiến trúc chính phủ điện tử mang lại rất rõ ràng, SOA sinh ra để giải quyết các bài toán về hệ thống phức tạp cần tích hợp, kết nối, liên thông nhiều thành phần, vì vậy dựa vào SOA chúng ta sẽ đưa ra mô hình kết nối các ứng dụng để kết nối, liên thông các ứng dụng trong Kiến trúc chính phủ điện tử, bao gồm tuần tự các trình tự như sau:

Thảo luận về ứng dụng SOA trong Kiến trúc chính phủ điện tử

SOA (Service Oriented Architecture) là một khái niệm về kiến trúc nhằm đem lại một cách thuận tiện nhất những chức năng nghiệp vụ, hoặc những quy trình ứng dụng tới người sử dụng dưới dạng các dịch vụ hoạt động trên môi trường mạng có khả năng chia sẻ và sử dụng lại. Dịch vụ ở đây được hiểu là những module nghiệp vụ hoặc chức năng ứng dụng với giao diện được thiết kế theo quy định và được tương tác bằng cách gửi nhận thông điệp.

DỊCH VỤ CÔNG CỦA ÚC: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (2012-2015)

Theo Báo cáo đánh giá của Liên Hợp quốc về Chính phủ điện tử, trong những năm gần đây, Úc luôn được đánh giá là một trong những nước đứng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử. Theo Báo cáo khảo sát về Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc năm 2014, Úc đứng thứ 2 về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử và đứng thứ 8 trong top 20 quốc gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trên 193 quốc gia được Liên Hợp quốc đánh giá).

Bài học kinh nghiệm trong tổ chức ứng dụng CNTT ở Bắc Giang

Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản tỉnh Bắc Giang đã ở trong giai đoạn đầu của lộ trình xây dựng chính quyền điện tử trong toàn tỉnh. Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhân. 100% các cơ quan thuộc UBND tỉnh và 10/10 huyện, thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng (05 huyện liên thông tới cấp xã). 10/10 huyện, thành phố, 100% các Sở, ngành có thủ tục hành chính công đã triển khai Một cửa điện tử; 8 huyện liên thông đến cấp xã, 01 sở liên thông đến cấp huyện; 50% xã đã triển khai Một cửa điện tử.

Kinh nghiệm cung cấp dữ liệu mở Chính phủ qua cổng thông tin dữ liệu quốc gia của một số quốc gia

Cung cấp dữ liệu mở Chính phủ đang trở thành xu hướng của các nước phát triển và đã trở thành một chỉ tiêu trong đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc và nhiều tổ chức quốc tế. Đến năm 2014, theo số liệu khảo sát của Đại học Waseda - Tokyo Nhật Bản, đã có 38 quốc gia đã cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ để phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua cổng thông tin dữ liệu Chính phủ. Bài viết này sẽ tìm hiểu về kinh nghiệm của một số nước trong việc cung cấp dữ liệu mở Chính phủ thông qua cổng thông tin dữ liệu chính phủ.

Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước: Thay đổi cách tiếp cận, tăng khả năng liên thông

Trong quá trình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã thu được những thành tựu rõ rệt, công nghệ thông tin đã góp phần rất to lớn vào việc hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ quản lý, chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Tuy nhiên, vấn đề liên thông nghiệp vụ, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước là vấn đề nổi trội trong tình trạng hiện nay. Đây là vấn đề cần ưu tiên xử lý trước mắt. Tại sao lại xuất hiện vấn đề này và làm thế nào để xử lý nó. Bài báo này sẽ cùng bàn một khía cạnh của vấn đề này ở một số nơi đang gặp phải và đề cập một trong những biện pháp để tăng khả năng liên thông trong quá trình tiếp cận việc ứng dụng ở mức cao nhất, mức quan điểm.

Kinh nghiệm và giải pháp tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước qua môi trường điện tử

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc và phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính là chủ trương của Đảng và Nhà nước...

SỰ KIỆN NỔI BẬT