Liên kết website

Tiêu chuẩn (.ppt) – Định dạng PowerPoint của Microsoft phiên bản 1997-2003

Tiêu chuẩn (.ppt) – là một định dạng tập tin nhị phân được phát triển bởi Microsoft nhằm hỗ trợ các tác vụ (task) tạo và thao tác nội dung trình diễn. Các nội dung trình diễn bao gồm slides (khối cơ bản của một trình diễn), drawing objects (đối tượng vẽ hình), text (văn bản), images (hình ảnh), transitions (biến đổi) và animations (hoạt cảnh). (.ppt) cũng có thể được sử dụng khi nội dung thuyết trình có định dạng điện tử hoặc khi nội dung được trình bày như một tài liệu độc lập và được chứa trong các tài liệu khác như một đối tượng nhúng...

Tiêu chuẩn .ASF (Advanced Systems Format) – Định dạng hệ thống nâng cao

ASF là từ viết tắt của Advanced Systems Format (định dạng hệ thống nâng cao). Nó được phát triển bởi kỹ sư nổi tiếng Mughal của Microsoft. Định dạng này được dùng để truyền tải các tập tin đa phương tiện chứa văn bản, đồ họa, âm thanh, video và hoạt họa. ASF là dạng file nén của Microsoft cho cả hình ảnh và âm thanh (còn có đuôi khác là .wmv, windows media video) hoặc chỉ âm thanh (.wma). Tập tin ASF chỉ đặc tả cấu trúc của file audio hay âm thanh được truyền tải mà không chỉ rõ phương pháp mã hóa...

Tiêu chuẩn .RA (Real Audio) – Định dạng Luồng phim ảnh, âm thanh RA

RealAudio là một định dạng âm thanh được phát triển bởi Công ty RealNetworks. RealAudio lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1995. Nó sử dụng nhiều các bộ giải mã âm thanh khác nhau, từ các định dạng có tần số bitrate thấp có thể sử dụng cho các modem quay số thời đó, cho đến các định dạng có độ trung thực cao dành cho âm nhạc...

Tổng quan về Ngôn ngữ thực thi quy trình nghiệp vụ BPEL (Business Process Execution Language - BPEL), phiên bản 2.0

Ngày nay, với sự phát triển của các ứng dụng nghiệp vụ đòi hỏi các ứng dụng Công nghệ thông tin phải có một hạ tầng mềm dẻo và linh hoạt để có thể nhanh chóng thay đổi và đáp ứng. Tuy nhiên, các ứng dụng CNTT truyền thống thường được thiết kế theo hướng chức năng và thường phục vụ một nghiệp vụ nhất định, khó có khả năng thay đổi nghiệp vụ khi cần...

Tổng quan về Tiêu chuẩn ký hiệu và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process Modelling and Notation - BPMN), phiên bản 2.0

Để quản lý các quy trình nghiệp vụ của một tổ chức nói chung, cần thiết phải mô tả và tài liệu hóa chúng. Có rất nhiều cách thức để thực hiện, tuy nhiên, cách dễ dàng và đơn giản nhất là sử dụng mô tả dạng văn bản (textual) hay dạng bảng (tabular). Các biểu đồ luồng thường được tạo ra bằng cách sử dụng các phần mềm về trình diễn và đồ họa. Các biểu đồ này hầu hết đều chứa các hình hộp (box) và các mũi tên (arrow), không tuân theo một phương thức cụ thể nào...

DỊCH VỤ CÔNG CỦA ÚC: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (2012-2015)

Theo Báo cáo đánh giá của Liên Hợp quốc về Chính phủ điện tử, trong những năm gần đây, Úc luôn được đánh giá là một trong những nước đứng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử. Theo Báo cáo khảo sát về Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc năm 2014, Úc đứng thứ 2 về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử và đứng thứ 8 trong top 20 quốc gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trên 193 quốc gia được Liên Hợp quốc đánh giá).

Bài học kinh nghiệm trong tổ chức ứng dụng CNTT ở Bắc Giang

Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản tỉnh Bắc Giang đã ở trong giai đoạn đầu của lộ trình xây dựng chính quyền điện tử trong toàn tỉnh. Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhân. 100% các cơ quan thuộc UBND tỉnh và 10/10 huyện, thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng (05 huyện liên thông tới cấp xã). 10/10 huyện, thành phố, 100% các Sở, ngành có thủ tục hành chính công đã triển khai Một cửa điện tử; 8 huyện liên thông đến cấp xã, 01 sở liên thông đến cấp huyện; 50% xã đã triển khai Một cửa điện tử.

Kinh nghiệm cung cấp dữ liệu mở Chính phủ qua cổng thông tin dữ liệu quốc gia của một số quốc gia

Cung cấp dữ liệu mở Chính phủ đang trở thành xu hướng của các nước phát triển và đã trở thành một chỉ tiêu trong đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc và nhiều tổ chức quốc tế. Đến năm 2014, theo số liệu khảo sát của Đại học Waseda - Tokyo Nhật Bản, đã có 38 quốc gia đã cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ để phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua cổng thông tin dữ liệu Chính phủ. Bài viết này sẽ tìm hiểu về kinh nghiệm của một số nước trong việc cung cấp dữ liệu mở Chính phủ thông qua cổng thông tin dữ liệu chính phủ.

Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước: Thay đổi cách tiếp cận, tăng khả năng liên thông

Trong quá trình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã thu được những thành tựu rõ rệt, công nghệ thông tin đã góp phần rất to lớn vào việc hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ quản lý, chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Tuy nhiên, vấn đề liên thông nghiệp vụ, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước là vấn đề nổi trội trong tình trạng hiện nay. Đây là vấn đề cần ưu tiên xử lý trước mắt. Tại sao lại xuất hiện vấn đề này và làm thế nào để xử lý nó. Bài báo này sẽ cùng bàn một khía cạnh của vấn đề này ở một số nơi đang gặp phải và đề cập một trong những biện pháp để tăng khả năng liên thông trong quá trình tiếp cận việc ứng dụng ở mức cao nhất, mức quan điểm.

Kinh nghiệm và giải pháp tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước qua môi trường điện tử

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc và phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính là chủ trương của Đảng và Nhà nước...

SỰ KIỆN NỔI BẬT