Liên kết website

 
Nghiên cứu - Đánh giá Nghiên cứu - Đánh giá

Tổng quan về Ngôn ngữ thực thi quy trình nghiệp vụ BPEL (Business Process Execution Language - BPEL), phiên bản 2.0
16/08/2017

Ngày nay, với sự phát triển của các ứng dụng nghiệp vụ đòi hỏi các ứng dụng Công nghệ thông tin phải có một hạ tầng mềm dẻo và linh hoạt để có thể nhanh chóng thay đổi và đáp ứng. Tuy nhiên, các ứng dụng CNTT truyền thống thường được thiết kế theo hướng chức năng và thường phục vụ một nghiệp vụ nhất định, khó có khả năng thay đổi nghiệp vụ khi cần...

Tổng quan về Tiêu chuẩn ký hiệu và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process Modelling and Notation - BPMN), phiên bản 2.0
16/08/2017

Để quản lý các quy trình nghiệp vụ của một tổ chức nói chung, cần thiết phải mô tả và tài liệu hóa chúng. Có rất nhiều cách thức để thực hiện, tuy nhiên, cách dễ dàng và đơn giản nhất là sử dụng mô tả dạng văn bản (textual) hay dạng bảng (tabular). Các biểu đồ luồng thường được tạo ra bằng cách sử dụng các phần mềm về trình diễn và đồ họa. Các biểu đồ này hầu hết đều chứa các hình hộp (box) và các mũi tên (arrow), không tuân theo một phương thức cụ thể nào...

Các nguyên tắc thành công của Kiến trúc tổng thể và hiệu quả đầu tư
20/12/2016

Theo quan điểm của Gartner, Kiến trúc Chính phủ điện tử là chiến lược, không phải là công nghệ, tập trung vào đích cần hướng tới. Hai điều quan trọng nhất đối với Kiến trúc Gartner là một cơ quan sẽ đi đến đâu và làm thế nào đến đó. Vì vậy cần xác định được mô hình/sơ đồ thành phần của Chính phủ điện tử và lộ trình triển khai các thành phần trong mối quan hệ của chúng....

Kinh nghiệm xây dựng Kiến trúc tổng thể: Siêu mô hình Kiến trúc Chính phủ điện tử Hàn Quốc
28/11/2016

Thời gian gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đều khuyến khích, thúc đẩy các cơ quan chính phủ và các chính quyền địa phương xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của cơ quan mình bằng cách phát triển các nguyên tắc tiêu chuẩn, các khung và các mô hình tham chiếu....

Kinh nghiệm xây dựng Kiến trúc tổng thể: Tiếp cận kiến trúc tổng thể từ nghiệp vụ
28/11/2016

Các giải pháp chính phủ điện tử thường liên quan đến giải pháp tin học hóa nghiệp vụ cung cho các cơ quan, tổ chức liên quan, bao gồm cả các đối tượng bên ngoài như người dân và doanh nghiệp. Mỗi cơ quan, đơn vị đều có mô hình cung cấp dịch vụ riêng, trong đó cung cấp thủ công hoặc kết hợp thủ công và điện tử....

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT