Liên kết website

 
Nghiên cứu - Đánh giá Nghiên cứu - Đánh giá

Các nguyên tắc thành công của Kiến trúc tổng thể và hiệu quả đầu tư
20/12/2016

Theo quan điểm của Gartner, Kiến trúc Chính phủ điện tử là chiến lược, không phải là công nghệ, tập trung vào đích cần hướng tới. Hai điều quan trọng nhất đối với Kiến trúc Gartner là một cơ quan sẽ đi đến đâu và làm thế nào đến đó. Vì vậy cần xác định được mô hình/sơ đồ thành phần của Chính phủ điện tử và lộ trình triển khai các thành phần trong mối quan hệ của chúng....

Kinh nghiệm xây dựng Kiến trúc tổng thể: Siêu mô hình Kiến trúc Chính phủ điện tử Hàn Quốc
28/11/2016

Thời gian gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đều khuyến khích, thúc đẩy các cơ quan chính phủ và các chính quyền địa phương xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của cơ quan mình bằng cách phát triển các nguyên tắc tiêu chuẩn, các khung và các mô hình tham chiếu....

Kinh nghiệm xây dựng Kiến trúc tổng thể: Tiếp cận kiến trúc tổng thể từ nghiệp vụ
28/11/2016

Các giải pháp chính phủ điện tử thường liên quan đến giải pháp tin học hóa nghiệp vụ cung cho các cơ quan, tổ chức liên quan, bao gồm cả các đối tượng bên ngoài như người dân và doanh nghiệp. Mỗi cơ quan, đơn vị đều có mô hình cung cấp dịch vụ riêng, trong đó cung cấp thủ công hoặc kết hợp thủ công và điện tử....

Kinh nghiệm phát triển kiến trúc tổng thể: Khái quát về Kiến trúc Chính phủ điện tử của Thái Lan
26/10/2016

Trong thời đại ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ Chính phủ nào....

Xây dựng Kiến trúc tổng thể: Lựa chọn Khung Kiến trúc để xây dựng Kiến trúc tổng thể
17/10/2016

Hiện nay phổ biến trên thế giới có một số Khung tiêu chuẩn, các tổ chức có thể nghiên cứu sử dụng hoặc kết hợp để đề ra một Khung phù hợp với đặc thù riêng của tổ chức mình....

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT