Liên kết website

 
Nghiên cứu - Đánh giá Nghiên cứu - Đánh giá

Cơ sở dữ liệu đăng ký công dân quốc gia của Vương quốc Bỉ - Một kinh nghiệm cho Việt Nam xây dựng CSDLQG về dân cư.
27/12/2016

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một CSDL quan trọng được nhiều nước tập trung xây dựng. Vương quốc Bỉ là một quốc gia đã xây dựng được CSDLQG về dân cư hay còn gọi là CSDL đăng ký công dân quốc gia từ lâu và đã góp phần tích cực vào quản lý dân cư của Vương quốc Bỉ.

Tài liệu kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia với vai trò trong kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin
29/08/2016

Cơ sở dữ liệu quốc gia đã được xem như tài nguyên thông tin dùng chung của Chính phủ và đóng vai trò làm nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Để cơ sở dữ liệu quốc gia thực hiện được vai trò và nhiệm vụ này, bên cạnh việc xây dựng các văn bản pháp lý liên quan thì các tài liệu kỹ thuật là không thể thiếu, cần xây dựng và công bố trong quá trình xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phân biệt cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương
29/07/2016

Chính sách quản lý nhà nước về công nghệ thông tin hiện nay, quy định trong cơ quan nhà nước có cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương. Hiện nay vẫn còn nhiều lúng túng khi xác định và phân biệt giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành địa phương như thế nào? Cùng điểm qua một vài khía cạnh để phân biệt các cơ sở dữ liệu này để có sự nhìn nhận phù hợp trong thực tế nước ta hiện nay.

Mô tả bài toán nghiệp vụ (tham khảo) dựa vào SOA để kết nối, liên thông các ứng dụng trong Kiến trúc chính phủ điện tử
22/09/2016

Lợi ích của SOA trong bài viết Thảo luận về ứng dụng SOA trong Kiến trúc chính phủ điện tử mang lại rất rõ ràng, SOA sinh ra để giải quyết các bài toán về hệ thống phức tạp cần tích hợp, kết nối, liên thông nhiều thành phần, vì vậy dựa vào SOA chúng ta sẽ đưa ra mô hình kết nối các ứng dụng để kết nối, liên thông các ứng dụng trong Kiến trúc chính phủ điện tử, bao gồm tuần tự các trình tự như sau:

Thảo luận về ứng dụng SOA trong Kiến trúc chính phủ điện tử
16/09/2016

SOA (Service Oriented Architecture) là một khái niệm về kiến trúc nhằm đem lại một cách thuận tiện nhất những chức năng nghiệp vụ, hoặc những quy trình ứng dụng tới người sử dụng dưới dạng các dịch vụ hoạt động trên môi trường mạng có khả năng chia sẻ và sử dụng lại. Dịch vụ ở đây được hiểu là những module nghiệp vụ hoặc chức năng ứng dụng với giao diện được thiết kế theo quy định và được tương tác bằng cách gửi nhận thông điệp.

Tìm hiểu phương pháp đánh giá mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong phát triển chính phủ điện tử và đề xuất cho Việt Nam (Phần cuối)
28/12/2016

Trong xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng. Dịch vụ công trực tuyến là kênh giao giao tiếp điện tử chính để trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được hiệu quả, công việc đánh giá mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước là nhiệm vụ cần thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin.

Tìm hiểu tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến và đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước (Phần 2)
30/12/2016

Để nâng cao hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, việc đánh giá chất lượng của dịch vụ là việc cần làm để các cơ quan cung cấp dịch vụ nhận thức được các yêu cầu cơ bản cần có khi xây dựng và cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. Bài viết này nghiên cứu về một số cách tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến để từ đó đề xuất các yêu cầu, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ.

Tìm hiểu tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến và đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước (Phần 1)
29/12/2016

Trong những năm gần đây, thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tìm hiểu phương pháp đánh giá mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong phát triển chính phủ điện tử và đề xuất cho Việt Nam (Phần 2)
20/12/2016

Trong xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng. Dịch vụ công trực tuyến là kênh giao giao tiếp điện tử chính để trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được hiệu quả, công việc đánh giá mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước là nhiệm vụ cần thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin.

Tìm hiểu phương pháp đánh giá mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong phát triển chính phủ điện tử và đề xuất cho Việt Nam (Phần 1)
08/12/2016

Trong xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng. Dịch vụ công trực tuyến là kênh giao giao tiếp điện tử chính để trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được hiệu quả, công việc đánh giá mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước là nhiệm vụ cần thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin.

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT