Liên kết website

 
Góc công nghệ Góc công nghệ

Tiêu chuẩn SMTPS – Đặc tả an toàn giao thức truyền thư đơn giản
09/12/2016

Đặc tả an toàn giao thức truyền thư đơn giản (Secure Simple Mail Transfer Protocol Over Transport Layer Security - SMTPS) là một cách thức bảo đảm an toàn khi truyền thư qua mạng máy tính.

Tiêu chuẩn POPS – Đặc tả an toàn dịch vụ truy cập hộp thư (Post Office Protocol over Secure Socket Layer)
09/12/2016

Vào năm 1999, tổ chức Internet Engineering Task Force (IETF) - Nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet đã tạo ra POPS như là một mở rộng cho dịch vụ POP3 để cho phép máy chủ và máy khách sử dụng an toàn dịch vụ truy cập hộp thư qua tầng giao vận. POPS (Post Office Protocol over SSL) là kết hợp của giao thức POP3 (phiên bản 3) với giao thức SSL để đảm bảo an toàn dịch vụ truy cập hộp thư trên đường truyền.

Tiêu chuẩn HTTPS – Đặc tả an toàn cho giao thức truyền siêu văn bản
15/11/2016

Đặc tả an toàn cho giao thức truyền siêu văn bản (Hypertext Transfer Protocol Over Transport Layer Security - HTTPS) là một cách thức bảo đảm an toàn khi truyền dữ liệu qua mạng máy tính.

Tiêu chuẩn FTPS – Đặc tả an toàn cho Giao thức truyền tệp tin
15/11/2016

File Transfer Protocol (FTP) – Giao thức truyền tệp tin là một tiêu chuẩn do Nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet - Internet Engineering Task Force (IETF) phát hành dưới dạng RFC, thường được sử dụng để trao đổi tệp tin trong mạng TCP/IP. Phiên bản chính thức, được sử dụng rộng rãi hiện nay là RFC 959, được công bố vào tháng 10/1985.

Tiêu chuẩn (.ods) – Định dạng mở cho tài liệu bảng tính (Open Document Spreadsheets – (.ods)) phiên bản 1.1
14/11/2016

Tiêu chuẩn (.ods) - Định dạng OpenDocument Spreadsheets Document Format hay Định dạng mở cho tài liệu bảng tính, là một định dạng dựa trên XML (Extensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) cho các tài liệu bảng tính có khả năng soạn thảo. (.ods) là một định dạng trong họ ODF (tham khảo tại bài viết tiêu chuẩn (.odt)) được phát triển bởi OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards – Tổ chức Nâng cao các tiêu chuẩn thông tin có cấu trúc).

Nghiên cứu tổng quan tiêu chuẩn dữ liệu đặc tả trong Chính phủ điện tử của Vương quốc Anh (e-Government Metadata Standard - eGMS), phiên bản 3.1
15/11/2016

Khung eGMF và Tiêu chuẩn eGMS là kết quả của Dự án “Hiện đại hóa giấy tờ của Chính phủ“, một dự án dài hạn về việc cải tổ các dịch vụ công bởi Văn phòng Thủ tướng Anh, trong đó, nội dung của eGMF xác định các chính sách của Chính phủ để thiết lập và áp dụng tiêu chuẩn dữ liệu đặc tả eGMS cho toàn bộ khu vực công và trên tất cả các hệ thống thông tin.

Tiêu chuẩn .csv – Định dạng giá trị phân tách dấu phẩy
18/10/2016

Định dạng giá trị phân tách dấu phẩy (comma-separated values - CSV) đã được sử dụng để trao đổi và chuyển đổi dữ liệu giữa các chương trình xử lý bảng tính từ lâu, CSV là định dạng dữ liệu xuất hiện trước khi có máy vi tính cá nhân.

Tiêu chuẩn (.xlsx) – Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xlsx) phiên bản Excel 2007
17/10/2016

Tiêu chuẩn (.xlsx) – Định dạng bảng tính Excel của Microsoft phiên bản 2007 hay còn gọi là Định dạng bảng tính dựa trên Open Office XML (Extensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng), được phát triển bởi Microsoft năm 2007 với mục đích thiết kế ra một định dạng để tạo và soạn thảo bảng tính. Tập tin (.xlsx) lưu trữ các thông tin liên quan đến quá trình tạo ra và xem xét các bảng tính, chẳng hạn như tạo hay xem ý kiến của nhiều tác giả. Ngoài ra, tập tin (.xlsx) còn lưu trữ các thông tin là các đối tượng nhúng theo định dạng nhị phân và liên kết đến các đối tượng bên ngoài như hình ảnh, âm thanh hay phim, trong đó, các đối tượng bên ngoài này được tham chiếu đến như là các tập tin nội bộ sử dụng đường dẫn hoặc sử dụng URI (Uniform Resource Identifier - Định danh tài nguyên thống nhất).

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 6 1 2 3 4 5 6
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT