Liên kết website

Điện Biên: Công bố đánh giá, xếp hạng Chỉ số DienBien e-Gov index 2016

Ngày 03/04/2016, Ban Chỉ đạo ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên đã có Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bản tỉnh năm 2016, đây là năm thứ 5 Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tiến hành thu thập số liệu và tiến hành đánh giá xếp hạng theo chỉ số Chính quyền điện tử của tỉnh (DienBien e-Gov index)...

Thực hiện Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định về việc triển khai các HTTT quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Để Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương (Thông tư số 25) được thực thi hiệu quả, trong thời gian qua BộThông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các Bộ, ngành đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo cung cấp thông tin về danh mục các hệ thống thông tin (HTTT) thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. Trên cơ sở đó, đã rà soát, tổng hợp, gửi các Bộ, ngành, địa phương và công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT.

Hòa Bình: Ban hành Bộ tiêu chí và Phiếu thu thập thông tin đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2016

Ngày 03/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Bộ tiêu chí và Phiếu thu thập thông tin đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2016 theo Quyết định số 2832/QĐ-UBND.

Quảng Ngãi: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nhằm mục đích triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Mặt khác, căn cứ vào hiện trạng phát triển CNTT trên toàn tỉnh, ngày 25/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động 57)

Bến Tre: Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kiết quả nhất định. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành trong các cơ quan nhà nước, cũng như cung cấp các dịch vụ công phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Đà Nẵng: Ban hành Lộ trình triển khai Dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 - 2020

Để tăng số lượng và hiệu quả sử dụng đối với các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 do các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cung cấp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân, ngày 20 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 892/QĐ-UBND ban hành Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020...

An Giang: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Để nâng cao vai trò tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, ngày 13/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang...

Ngân hành Nhà nước Việt Nam: Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016

Năm 2016, với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ ngân hàng phục vụ người dân và doanh nghiệp,...

Tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai trong năm 2017

Ngày 24/01/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có báo cáo số 09/BC-UBND ngày 24/01/2017 về tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2017...

Sơn La: Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Trong những năm gần đây công tác quy hoạch và xây dựng chương trình, kế hoạch, quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh Sơn La đã có những bước phát triển mới....

Đề án xây Smart City tại Việt Nam cần xác định cơ chế bảo đảm vận hành về sau

Theo Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Thành Phúc, để đảm bảo phát triển bền vững thành phố thông minh (Smart City) tại Việt Nam, trong Đề án và kế hoạch xây dựng Smart City cần xác định rõ cơ chế bảo đảm cho việc vận hành về sau, nhất là vấn đề tài chính.

Hà Giang tạo đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin

Tỉnh Hà Giang vừa hoàn thành việc đầu tư, lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến đến các xã, thị trấn. Đây là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời là bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất các hội nghị tập trung có quy mô lớn.

Bộ TT&TT tổ chức phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan Nhà nước các tỉnh thành khu vực miền Bắc năm 2017

Ngày 14/6/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan Nhà nước các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc năm 2017. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở TT&TT khu vực miền Bắc và đại diện các Cục, Vụ liên quan của Bộ TT&TT.

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017

Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 846/QĐ-TTg ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017. Căn cứ Quyết định 846/QĐ-TTg, năm 2017 các Bộ, ngành triển khai cung cấp 354 DVCTT mức độ 3, 4; các địa phương triển khai cung cấp 353 DVCTT mức độ 3, 4...

Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố danh mục 103 HTTT do các Bộ, ngành Trung ương triển khai theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương “Tổng hợp thông tin về các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa”...

Thừa Thiên Huế: Tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, tận dụng hiệu quả các điều kiện hiện có của các đơn vị để thực sự tạo nên môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian. Đồng thời phát huy được hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng, phục vụ người dân và các tổ chức tốt hơn; thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã Ban hành Chỉ thị về việc Tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

An Giang: Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND. Bản Quy chế gồm 5 Chương, 19 Điều quy đinh rõ phạm vi, đối tượng áp dụng; các nguyên tắc, quy trình quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số; trách nhiệm quản lý và sử dụng chữ ký số; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng chữ ký số. Theo đó, Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng để xác thực thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nghị định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài và chấp nhận chứng thư số nước ngoài

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 3866/VPCP-KGVX ngày 30/05/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các nội dung về công nhận chứng thư số, chữ ký số nước ngoài...

Bkav miễn phí phần mềm khai hải quan tích hợp chữ ký số

Ngày 21/10/2013, Công ty An ninh mạng Bkav công bố phát triển thành công phần mềm hải quan điện tử eHaiQuan tích hợp Chữ ký số. Phần mềm được cung cấp miễn phí tại website eHaiQuan.vn.

Hơn 40.000 doanh nghiệp phải dùng chữ ký số trước 1/11

Mới có khoảng 1.530 chứng thư số được các doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan. Theo quy định bắt buộc dùng chữ ký số khi làm thủ tục hải quan điện tử, từ 1/11/2013, hơn 40.000 doanh nghiệp phải "kết thân" với chữ ký số.

SỰ KIỆN NỔI BẬT