Liên kết website

Điện Biên: Công bố đánh giá, xếp hạng Chỉ số DienBien e-Gov index 2016

Ngày 03/04/2016, Ban Chỉ đạo ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên đã có Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bản tỉnh năm 2016, đây là năm thứ 5 Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tiến hành thu thập số liệu và tiến hành đánh giá xếp hạng theo chỉ số Chính quyền điện tử của tỉnh (DienBien e-Gov index)...

Thực hiện Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định về việc triển khai các HTTT quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Để Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương (Thông tư số 25) được thực thi hiệu quả, trong thời gian qua BộThông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các Bộ, ngành đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo cung cấp thông tin về danh mục các hệ thống thông tin (HTTT) thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. Trên cơ sở đó, đã rà soát, tổng hợp, gửi các Bộ, ngành, địa phương và công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT.

Hòa Bình: Ban hành Bộ tiêu chí và Phiếu thu thập thông tin đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2016

Ngày 03/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Bộ tiêu chí và Phiếu thu thập thông tin đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2016 theo Quyết định số 2832/QĐ-UBND.

Quảng Ngãi: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nhằm mục đích triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Mặt khác, căn cứ vào hiện trạng phát triển CNTT trên toàn tỉnh, ngày 25/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động 57)

Bến Tre: Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kiết quả nhất định. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành trong các cơ quan nhà nước, cũng như cung cấp các dịch vụ công phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Ninh Bình: Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bản tỉnh Ninh Bình năm 2017

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Ninh Bình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) của tỉnh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn...

Đà Nẵng: Quy định không sử dụng hộp thư điện tử công vụ để đăng ký dịch vụ thương mại điện tử, các diễn đàn, mạng xã hội, trò chơi điện tử,…

Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản khi sử dụng hộp thư điện tử công vụ được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định tại Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 07/07/2017 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng. Ngày nay, thư điện tử đã trở thành một công cụ hữu hiệu trong việc trao đổi thông tin, góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động, giảm thời gian thực hiện và chi phí hoạt động...

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ năm 2017

Ngày 27/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 1868/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ năm 2017...

Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2017

Ngày 12/8/2017, tại Quảng Bình, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tiến hành tổ chức phiên họp định kỳ năm 2017

Quảng Bình: Thông qua Nghị quyết về quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Để ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tác nghiệp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, bảo đảm rút ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp,...

Hưng Yên: Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020,...

Ứng dụng CNTT là nhân tố then chốt triển khai hiệu quả các hoạt động cải cách hành chính xây dựng nền hành chính hiện đại

Chiều ngày 22/8/2017, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Lễ ký kết ban hành Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ...

Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Sáng ngày 17/8/2017, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã có buổi làm việc kiểm tra công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam...

Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy gắn kết CNTT với cải cách hành chính

Sáng 9/8/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã chủ trì phiên họp bàn về chương trình phối hợp giữa hai Bộ nhằm thúc đẩy gắn kết CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020. Tham dự phiên họp có đại diện các Cục, Vụ chức năng liên quan của Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ.

Đề án xây Smart City tại Việt Nam cần xác định cơ chế bảo đảm vận hành về sau

Theo Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Thành Phúc, để đảm bảo phát triển bền vững thành phố thông minh (Smart City) tại Việt Nam, trong Đề án và kế hoạch xây dựng Smart City cần xác định rõ cơ chế bảo đảm cho việc vận hành về sau, nhất là vấn đề tài chính.

Thừa Thiên Huế: Tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, tận dụng hiệu quả các điều kiện hiện có của các đơn vị để thực sự tạo nên môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian. Đồng thời phát huy được hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng, phục vụ người dân và các tổ chức tốt hơn; thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã Ban hành Chỉ thị về việc Tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

An Giang: Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND. Bản Quy chế gồm 5 Chương, 19 Điều quy đinh rõ phạm vi, đối tượng áp dụng; các nguyên tắc, quy trình quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số; trách nhiệm quản lý và sử dụng chữ ký số; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng chữ ký số. Theo đó, Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng để xác thực thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nghị định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài và chấp nhận chứng thư số nước ngoài

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 3866/VPCP-KGVX ngày 30/05/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các nội dung về công nhận chứng thư số, chữ ký số nước ngoài...

Bkav miễn phí phần mềm khai hải quan tích hợp chữ ký số

Ngày 21/10/2013, Công ty An ninh mạng Bkav công bố phát triển thành công phần mềm hải quan điện tử eHaiQuan tích hợp Chữ ký số. Phần mềm được cung cấp miễn phí tại website eHaiQuan.vn.

Hơn 40.000 doanh nghiệp phải dùng chữ ký số trước 1/11

Mới có khoảng 1.530 chứng thư số được các doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan. Theo quy định bắt buộc dùng chữ ký số khi làm thủ tục hải quan điện tử, từ 1/11/2013, hơn 40.000 doanh nghiệp phải "kết thân" với chữ ký số.

SỰ KIỆN NỔI BẬT