Liên kết website

 
Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố kết quả Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013
05/08/2014

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT), nhằm thúc đẩy triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên mức độ ứng dụng CNTT (với khởi đầu là đánh giá đối với trang/cổng thông tin điện tử) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012
15/07/2013

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thường niên đã trở thành tài liệu có ích phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố kết quả Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012
26/04/2013

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và nhằm đánh giá hiện trạng mức độ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trong công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên đối với Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) của cơ quan nhà nước...

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011
28/11/2012

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin 2011 đã đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2011. Số liệu của Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin đã được tổng hợp từ các nguồn số liệu, báo cáo tình hình và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị chuyên ngành.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2011
21/06/2012

Sáng ngày 19/6/2012, tại Lễ trao Giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố Kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (22 đơn vị) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011...

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT