Liên kết website

 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Ninh Bình: Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bản tỉnh Ninh Bình năm 2017
16/08/2017

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Ninh Bình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) của tỉnh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn...

Đà Nẵng: Quy định không sử dụng hộp thư điện tử công vụ để đăng ký dịch vụ thương mại điện tử, các diễn đàn, mạng xã hội, trò chơi điện tử,…
15/08/2017

Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản khi sử dụng hộp thư điện tử công vụ được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định tại Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 07/07/2017 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng. Ngày nay, thư điện tử đã trở thành một công cụ hữu hiệu trong việc trao đổi thông tin, góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động, giảm thời gian thực hiện và chi phí hoạt động...

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ năm 2017
15/08/2017

Ngày 27/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 1868/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ năm 2017...

Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2017
14/08/2017

Ngày 12/8/2017, tại Quảng Bình, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tiến hành tổ chức phiên họp định kỳ năm 2017

Quảng Bình: Thông qua Nghị quyết về quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.
14/08/2017

Để ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tác nghiệp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, bảo đảm rút ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp,...

Yên Bái: Phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016
14/08/2017

Ngày 24/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Yên Bái năm 2016 theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND.

Quy trình DVCTT mức độ 3 về Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
28/07/2017

Ngày 15/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3090/QĐ-UBND ban hành Quy trình Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hưng Yên: Trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước
26/07/2017

Ngày 02/6/2017, tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Bộ Nội vụ: Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
26/07/2017

Ngày 30/6/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 2149/QĐ-BNV ban hành Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ.

Đà Nẵng: Ban hành Lộ trình triển khai Dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 - 2020
17/03/2017

Để tăng số lượng và hiệu quả sử dụng đối với các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 do các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cung cấp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân, ngày 20 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 892/QĐ-UBND ban hành Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020...

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT