Liên kết website

 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Đắk Nông: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017
12/01/2017

Trong năm 2016, một trong những khó khăn lớn nhất của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là hạ tầng kỹ thuật nhìn chung đã xuống cấp, cũ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Quảng Trị: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017
30/12/2016

Trong năm 2016, theo đánh giá chung thì việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ quan nhà nước.

Thừa Thiên Huế: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017
28/12/2016

Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017.

Ngân hàng Nhà nước: Tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016
29/12/2016

Theo đánh giá chung, trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT làm nền tảng cho việc hiện đại hóa các hoạt động ngân hàng.

Vĩnh Long: Sớm xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh và thúc đẩy triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao
29/12/2016

Đó là một trong những giải pháp chính nhằm khắc phục một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 trên toàn tỉnh Vĩnh Long.

Phú Yên: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020
29/12/2016

Theo đó, trong năm năm tiếp theo, tỉnh chú trọng xây dựng môi trường pháp lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, giúp cho người dân và doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, đơn vị nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả.

Cần Thơ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
16/12/2016

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hạ tầng Công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp; Trung tâm dữ liệu Thành phố và Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai và đưa và khai thác có hiệu quả. Đặc biệt, các cấp chính quyền và CBCCVC đã nhận được được vai trò quan trọng của CNTT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hà Nam: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017
13/12/2016

Năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực – trong đó, việc ứng dụng các phần mềm, đặc biệt là phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt với 80% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

Bộ Tư Pháp: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành Tư Pháp giai đoạn 2016-2020
13/12/2016

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Tư Pháp đã tích cực đẩy mạnh việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, công tác phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Đài Tiếng nói Việt Nam: Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2017
08/12/2016

Vai trò của CNTT ngày càng nổi bật, các ứng dụng hệ thống phần mềm chương trình được triển khai đồng đều các mặt: Hoạt động văn phòng điện tử theo Nghị quyết số 36a, mạng sản xuất chương trình phát thanh, mạng phát thanh internet, báo điện tử VOV Online…

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT