Liên kết website

 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Ngân hành Nhà nước Việt Nam: Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016
17/02/2017

Năm 2016, với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ ngân hàng phục vụ người dân và doanh nghiệp,...

Tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai trong năm 2017
16/02/2017

Ngày 24/01/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có báo cáo số 09/BC-UBND ngày 24/01/2017 về tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2017...

Sơn La: Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017
16/02/2017

Trong những năm gần đây công tác quy hoạch và xây dựng chương trình, kế hoạch, quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh Sơn La đã có những bước phát triển mới....

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2017
14/02/2017

Ngày 05/01/2017 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 56/KH-UBND về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2017...

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020
11/02/2017

Thương mại điện tử là một trong những kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh vực thương mại và xã hội thông tin; có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao, tốc độ phát triển nhanh và là phương thức giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu...

Bộ Xây dựng: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan năm 2017
07/02/2017

Ngày 26/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1351/2016/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016
02/02/2017

Ngày 19/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-BTTTT về việc Phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016...

Đắk Nông: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017
12/01/2017

Trong năm 2016, một trong những khó khăn lớn nhất của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là hạ tầng kỹ thuật nhìn chung đã xuống cấp, cũ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Quảng Trị: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017
30/12/2016

Trong năm 2016, theo đánh giá chung thì việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ quan nhà nước.

Thừa Thiên Huế: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017
28/12/2016

Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017.

Các tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT