Bộ Thông tin và Truyền thông: xin ý kiến dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT của cơ quan nhà nước (Công văn số 3256/BTTTT-THH)

Ngày 26/9/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3256/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT của cơ quan nhà nước.

Gồm các tài liệu như sau:

1. Dự thảo Quyết định_Phương pháp đánh giá mức độ UDCNTT, phát triển CPĐT của cơ quan nhà nước;

2. Dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ UDCNTT, phát triển CPĐT của cơ quan nhà nước;

3. Phụ lục 1A_Biểu mẫu báo cáo tình hình UDCNTT, phát triển CPĐT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

4. Phụ lục 1B_Cách tính điểm đánh giá mức độ UDCNTT, phát triển CPĐT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

5. Phụ lục 2A_ Biểu mẫu báo cáo tình hình UDCNTT, phát triển CPĐT của cơ quan thuộc Chính phủ;

6. Phụ lục 2B_ Cách tính điểm đánh giá mức độ UDCNTT, phát triển CPĐT của cơ quan thuộc Chính phủ;

7. Phụ lục 3A_ Biểu mẫu báo cáo tình hình UDCNTT, phát triển CPĐT của các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

8. Phụ lục 3B_ Cách tính điểm đánh giá mức độ UDCNTT, phát triển CPĐT của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời hạn ý kiến góp ý của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/10/2018 theo địa chỉ: Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Bản điện tử gửi về địa chỉ aita@mic.gov.vnlqhung@mic.gov.vn (đ/c Lê Quốc Hưng, điện thoại: 0936.366.056).

 

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 97
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 97
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708252