Bộ Thông tin và Truyền thông: xin ý kiến dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước (CV 3935/BTTTT-THH)

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 140
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 140
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708003