Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Hưng Yên 

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT năm 2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành), ngày 09/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đoàn Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Hưng Yên...

Đoàn Kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng Đoàn, tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và Cục Tin học hóa - Cơ quan thường trực Ban Điều hành.

Để chuẩn bị cho Đoàn Kiểm tra làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên, trước đó, Cục Tin học hóa đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra thực tế công tác cung cấp DVC trực tuyến, ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa, sử dụng văn bản điện tử trong công việc tại 02 đơn vị của tỉnh Hưng Yên, gồm: UBND huyện Văn Lâm và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

          Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Cục Tin học hóa

Tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra với Lãnh đạo và các đơn vị liên quan của tỉnh Hưng Yên, sau khi nghe ông Bùi Văn Sỹ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử của Tỉnh, Ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên thực tế tình hình ứng dụng CNTT của Tỉnh tại hai đơn vị đã qua kiểm tra thực tế. Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại tỉnh Hưng Yên và công tác quản lý nhà nước của Bộ về tình hình ứng dụng CNTT của cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, ông Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng Cục Tin học hóa đã có báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế. Trong đó, có một số điểm nổi bật như: đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ cấp tỉnh đến cấp xã; hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại 10/10 đơn vị cấp huyện và 161/161 xã, phường; đã triển khai, kết nối liên thông tạo thành hệ thống trao đổi văn bản điện tử thống nhất các cơ quan nhà nước từ Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành đến 100% các huyện và 100% các xã, phường, thị trấn và một số tổ chức Đảng, Đoàn thể, đã tiếp nhận, xử lý qua môi trường điện tử đạt 89% văn bản thực tế, trao đổi hoàn toàn qua mạng đạt 45%.

Tuy nhiên, hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến còn hạn chế, cụ thể: tỉnh đã cấp 868 dịch vụ công trực tuyến mức 4 và 56 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tuy nhiên, số lượng dịch vụ hồ sơ phát sinh trực tuyến còn rất ít, chỉ khoảng 10% và tập trung ở một vài lĩnh vực giao thông vận tải (kinh doanh vận tại, cấp phù hiệu xe) và đăng ký kinh doanh. Số lượng hồ sơ các dịch vụ phát sinh cũng còn rất hạn chế.

Ngoài các nội dung trên, Đoàn Kiểm tra cũng đã kiểm tra, đánh giá các hoạt động khác của tỉnh theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan và các đại biểu tham dự buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Hưng Yên trong việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử trong thời gian qua, nhất là 02 năm gần đây nhờ có sự quan tâm hơn của Lãnh đạo tỉnh, hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, hoạt động ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh Hưng Yên còn một số hạn chế cần quan tâm, khắc phục trong thời gian tới: hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu triển khai rời rạc, thiếu sự kết nối, chia sẻ dữ liệu; số dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ thấp; công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng đã được quan tâm nhưng vẫn còn thiếu các giải pháp, cơ chế đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu,…

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban Điều hành nhấn mạnh hoạt động ứng dụng CNTT của tỉnh Hưng Yên đã mang lại một số hiệu quả nhất định, trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, triển khai hướng dẫn, áp dụng Kiến trúc Chính phủ điện tử của tỉnh trong hoạt động ứng dụng CNTT để đảm bảo có sự kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các đơn vị, cũng như với các cơ quan Bộ, ngành, địa phương liên quan. Tăng cường thực hiện gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử.

Bùi Hồng Hiếu

 

 

3213 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 113
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 113
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708159