Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước 

Ngày 20 tháng 02 năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số512/BTTTT-ƯDCNTT gửi Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đơn vị chuyên trách về CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.

 

Toàn văn các nội dung Hướng dẫn tải về tại đây:

 

1. Nội dung hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước;

 

2. Phụ lục 1: Danh sách mã định danh;

 

3. Phụ lục 2: Định dạng trao đổi văn bản thống nhất edXML;

 

4. Phụ lục 3: Ví dụ một gói tin theo định dạng edXML.

869 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 13
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 13
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409735