Bộ Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014 

Ngày 04/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1959/BTTTT-ƯDCNTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014.

 

Toàn văn Khung kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014 tải về tại đây.

 

Văn bản của các đơn vị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin) theo địa chỉ 18, Nguyễn Du, Hà Nội.

 

Bản điện tử gửi về địa chỉ: nptien@mic.gov.vn (anh Nguyễn Phú Tiến), tthly@mic.gov.vn(chị Tạ Thị Hồng Lý).

390 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 97
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 97
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708358