Bộ Thông tin và Truyền thông: ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của CQNN và gửi số liệu báo cáo (CV 4659/BTTTT-THH ngày 25 tháng 12 năm 2017) 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, ngày 18 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, ngày 18 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Toàn văn Phương pháp đánh giá đã được đăng tải trên Cổng thong tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa tại mục Thông báo (www.aita.gov.vn).

Nhằm phục vụ cho việc tổng hợp số liệu số liệu công tác kiểm tra, đánh giá; ngày 25 tháng 12 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 4659/BTTTT-THH gửi Đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông báo ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước và gửi số liệu báo cáo.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị tổng hợp, gửi số liệu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo biểu mẫu báo cáo đã ban hành kèm theo Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2017, cụ thể như sau:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo theo biểu mẫu tại Phụ lục 1A - Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Các cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo theo biểu mẫu tại Phụ lục 2A - Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo biểu mẫu tại Phụ lục 3A - Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 theo địa chỉ: Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Bản điện tử gửi về địa chỉ: aita@mic.gov.vnnhkhang@mic.gov.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ: đ/c Nguyễn Huy Kháng, điện thoại: 0915.444.866

 

Đinh Thị Thanh Vân

 

4404 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 70
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 70
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11692912