Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước họp phiên toàn thể Quý I/2018: Chú trọng công tác tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong ứng dụng CNTT phát triển Chính phủ điện tử  

Ngày 16/3/2018, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa đã tổ chức Phiên họp thường kỳ Quý I/2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành). Chủ trì Phiên họp Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban Điều hành, tham dự Phiên họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Ngày 16/3/2018, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa đã tổ chức Phiên họp thường kỳ Quý I/2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành). Chủ trì Phiên họp Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban Điều hành, tham dự Phiên họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại phiên họp, đại diện Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban điều hành đã trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và xây dựng chính phủ điện tử trong năm 2017, theo đó năm 2017, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành một số văn bản pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến được các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai, đến hết năm 2017, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 các Bộ, ngành cung cấp là 1.357 dịch vụ, trong đó dịch vụ công mức độ 4 là 459 dịch vụ; các tỉnh thành phố cung cấp 31.569 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó dịch vụ công mức độ 4 là 3.821 dịch vụ. Việc ứng dụng CNTT tại các Bộ, ngành, địa phương đã mạng lại những kết quả nhất định giúp tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, ứng dụng CNTT xây dựng Chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như phát triển còn rời rạc, chưa tạo thành hệ thống chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thông suốt giữa các ngành, các cấp. Hệ thống CSDL quốc gia chậm triển khai, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Tại Phiên họp, Ban Điều hành cũng đã nghe báo cáo một số nội dung:

Về công tác phối hợp triển khai ứng dụng CNTT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ phối hợp tạo thuận lợi thúc đẩy, triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tạo thuận lợi trong công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan; thống nhất, phối hợp để thực hiện kiểm thử phần mềm quản lý văn bản điều hành của các nhà cung cấp Viettel, VNPT; phối hợp với để tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

Về công tác phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Nội vụ về gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính: Trong thời gian qua hoạt động phối hợp đã mang lại hiệu quả, nhiều nhiệm vụ của hai Bộ đã được triển khai hoàn thành, nhất là nội dung xây dựng văn bản pháp luật (Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 02 Thông tư; Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo 01 Thông tư chuẩn bị ban hành), thống nhất trong thời gian tới hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC, thúc đẩy tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của hai Bộ theo Chương trình phối hợp đã được kí kết.

Về công tác phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Cơ yếu Chính phủ: Các đơn vị liên quan thuộc hai Cơ quan là Cục Cơ yếu Đảng, Chính quyền và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã phối hợp tốt trong thời gian qua, trong thời gian tới nhất trí phối hợp xây dựng, triển khai Kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là vấn đề xác thực chéo, ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước.

Ngoài các nội dung trên, các thành viên Ban Điều hành cũng thảo luận một số nội dung về an toàn thông tin, giám sát an toàn thông tin mạng và thảo luận, thống nhất kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong năm 2018. Theo đó, Đoàn kiểm tra của Ban Điều hành sẽ đi kiểm tra tại hai Bộ và hai tỉnh là: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Hưng Yên.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Điều hành, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban Điều hành nhất trí với báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017 và nội dung kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2018. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Văn phòng Chính phủ và giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ trong năm 2017 trong việc đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, gắn kết giữa ứng dụng CNTT và cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Văn phòng Chính phủ để triển khai các nội dung xây dựng Chính phủ điện tử, đồng thời, tiếp tục đổi mới hoạt động của Ban Điều hành gắn liền với công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong phát triển Chính phủ điện tử tại nước ta và giao Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia phối hợp Cục Cơ yếu Đảng, Chính quyền – Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy xác thực chéo giữa Chữ ký số chuyên dùng và chữ ký số công cộng.

 

Trần Kiên

1164 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10566301