Xem thêm

Tham luận về Danh tính số và Xác thực số

03/04/2019

Định danh và Xác thực điện tử trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền Kinh tế số...

Xem thêm

Tìm hiểu khung chính sách và tiêu chuẩn về chia sẻ thông tin trong các cơ quan chính phủ miền tây nước Úc (phần 1)

28/12/2018

Trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT), con người phải dựa vào các hệ thống thông tin để quản lý, để tăng năng suất lao động lên một cách nhanh chóng, các nhà máy áp dụng IOT (IOT: Internet kết nối vạn vật) để sản xuất ra các mặt hàng mà không cần tới bàn tay lao động của con người, điều đó cho thấy thời đại công nghiệp 4.0 đang là cuộc chạy đua của các doanh nghiệp trong việc áp dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và là áp lực đối với các Chính phủ trong việc ra chính sách đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng...

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 70
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 70
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11692752