Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web 2.0 (WSDL 2.0)

13/11/2018

WSDL (Web Services Description Language) – Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web, được IBM, Microsoft và Ariba phát triển lần đầu (phiên bản 1.0) vào tháng 9 năm 2000 để mô tả các Dịch vụ Web cho bộ công cụ SOAP của họ. Nó được xây dựng bằng cách kết hợp hai ngôn ngữ mô tả dịch vụ: NASSL (Ngôn ngữ đặc tả dịch vụ ứng dụng mạng) từ IBM và SDL (Ngôn ngữ mô tả dịch vụ) từ Microsoft...

Xem thêm

Tìm hiểu một số khả năng ứng dụng công nghệ IoT trong lĩnh vực môi trường

02/11/2018

Tình trạng gia tăng nhanh chóng về dân số gây ra những tác động tới cuộc sống ở các đô thị, đặt ra những vấn đề trong việc đảm bảo chất lượng môi trường. Quan sát một số bài toán trong lĩnh vực quản lý môi trường, việc đo lường, thu thập dữ liệu, phân tích, hỗ trợ việc ra quyết định quản lý và xử lý nghiệp vụ luôn là công tác quan trọng, cần sự hỗ trợ của công nghệ...

Xem thêm

Một số kinh nghiệm triển khai dữ liệu lớn trong khu vực công và Chính phủ điện tử

25/10/2018

Việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technologies - ICT) để cải thiện các dịch vụ của khu vực công là một trong những yếu tố góp phần hình thành Chính phủ điện tử. Việc chuyển đổi các dịch vụ của chính phủ sử dụng ICT thường gắn liền với việc tự động hóa các dịch vụ công và tích hợp các hệ thống nghiệp vụ...

Xem thêm
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 16
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10332504