Tiêu chuẩn Lược đồ XML 1.1 (eXtensible Markup Language Schema 1.1 – XSD 1.1)

24/10/2019

Lược đồ XML 1.0 ban đầu được xuất bản vào năm 2001, với phiên bản thứ hai sau năm 2004 để sửa một số lượng lớn lỗi. Lược đồ XML 1.1 đã trở thành Khuyến nghị của tổ chức W3C vào ngày 05 tháng 4 năm 2012. Lược đồ XML 1.1 được cung cấp để sử dụng bởi các thành viên W3C và công chúng...

Xem thêm

Bổ sung quá trình tuần hoàn đầy đủ của việc quản lý Giao diện lập trình ứng dụng (API) đối với nền tảng Chính phủ số

18/11/2019

API (Application programming interface – API) chính phủ là yếu tố quyết định khả năng tương tác quan trọng giữa các hệ sinh thái kỹ thuật số. CIO của chính phủ có thể giảm thiểu những lo ngại về bảo mật, khả năng sử dụng và khả năng mở rộng API với khả năng quản trị tốt bằng cách sử dụng giải pháp quản lý API vòng đời đầy đủ...

Xem thêm

Bài 2: Đánh giá mức độ hài lòng của người dân từ các dịch vụ của Chính phủ điện tử Pakistan

29/11/2019

Bài viết “Yếu tố thúc đẩy sự hài lòng của người dân với dịch vụ chính phủ điện tử Pakistan” đã trình bày tổng quan các yếu tố chính thúc đẩy sự hài lòng của người dân Pakistan khi sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử: niềm tin, khả năng tiếp cận, nhận thức về dịch vụ điện tử, chất lượng dịch vụ điện tử, mức độ hiểu biết về máy tính, kỳ vọng của khách hàng và bảo mật/quyền riêng tư...

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 192
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 192
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12893037