Xem thêm

Tổng quan về quản trị dữ liệu (Data Governance)

22/07/2019

Cuộc cách mạng dữ liệu có tiềm năng kinh tế lớn. Thậm chí, một số người đã coi dữ liệu là “dầu mỏ mới”. [1] Quản trị dữ liệu (Data Governance) là cần thiết để bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn, khả năng truy cập, tính sẵn sàng và chất lượng của dữ liệu. Quản trị dữ liệu là một nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào... [2]

Xem thêm

Kinh nghiệm chia sẻ dữ liệu trong hệ thống hóa đơn điện tử của Đài Loan

22/07/2019

Vào tháng 12 năm 2010, Bộ Tài chính Đài Loan đã phát hành biên lai thuế điện tử (còn được gọi là hóa đơn điện tử) cho các cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Các cửa hàng và siêu thị này trước đó đã phát hành thẻ thông minh hoặc lưu trữ thẻ thành viên cho người tiêu dùng. Ba tháng kể từ khi hoạt động, hệ thống hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính Đài Loan đã đăng ký hơn 50.000 giao dịch...

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11453841